Aktualitātes

LIAA Liepājas biznesa inkubators turpina pieņemt uzņēmumu pieteikumus

Pievienots: 03.01.2018

Liepājas un Dienvidkurzemes reģiona jaunie un topošie uzņēmēji aicināti iesniegt pieteikumus uzņemšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Liepājas biznesa inkubatorā, lai pretendētu uz inkubācijas pakalpojumiem un grantiem. Pieteikumu uzņemšana turpināsies līdz 23. janvārim.
LIAA biznesa inkubatoru programmā, kuras ietvaros visā Latvijā ir izveidoti 14 reģionālie un 1 radošo industriju inkubators, uzņēmumi var saņemt valsts atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Noslēdzoties pieteikumu pieņemšanai, pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē biznesa inkubatora atbildīgais darbinieks, kā arī speciāli izveidota konsultatīvā komisija, kuras nākamā sēde notiks š.g. 6. februārī.
Jaunajā inkubatora programmā uzņēmēji var saņemt apmācības, mentora konsultācijas, pieeju kopstrādes telpai, kā arī atbalstu citu pakalpojumu, piemēram, mārketinga, grāmatvedības, prototipēšanas, telpu nomas u.c. izmaksu segšanai 50% apmērā līdz pat EUR 20 000. Biznesa ideju autoriem ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji un biznesa ideju autori var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas biznesa attīstībai. Atšķirībā no inkubācijas, uzņemšana pirmsinkubācijas atbalstam notiek nepārtraukti un tajā var pieteikties arī fiziskas personas.
Lai palīdzētu interesentiem sagatavot pieteikumu inkubācijai, 10. janvārī no pulksten 9.00 līdz 17.00 Dārza ielā 4/8, Liepājā notiks biznesa inkubatora Atvērto durvju diena, kurā būs iespējams uzzināt par inkubatora atbalstu uzņēmējdarbībā. Interesenti 10. janvārī arī visas dienas garumā varēs izmēģināt inkubatora kopstrādes telpu un piedalīties diskusijā un prezentācijās par kopā strādāšanas kultūru, pasaules digitāliem klejotājiem un attālinātu strādāšanu, kas notiks pulksten 15.00.
Iepriekšēja pieteikšanās, sūtot e-pastu uz atis.eglins-eglitis@liaa.gov.lv vai zvanot 62401092.
LIAA Liepājas biznesa inkubatora darbības teritorija ietver Liepājas pilsētu, Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus un Vaiņodes novadu.
LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.
Papildu informācija:
LIAA Liepājas biznesa inkubators
Tālrunis: 62401092
E-pasts: atis.eglins-eglitis@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv