Aktualitātes

Atbalsts uzņēmējdarbībai! Piesakies!

Pievienots: 06.03.2018

Saldus rajona attīstības biedrība

Atbalstāmās teritorijas: Saldus pilsēta, Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Nīgrandes,Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes pagasts, Brocēnu pilsēta; Blīdenes, Cieceres, Gaiķu, Remtes pagasts.

Rīcība: Atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām.

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomā, kā arī atbalsts jauniem un esošiem mājražotājiem darbības uzsākšanai vai paplašināšanai, vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveidei. Iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā.

Atbalsta intensitāte: 70%; 80% kopprojektam

Pieteikumu pieņemšana no 03.04.2018- 03.05.2018

Detalizētāku informāciju pieprasiet pa tel. +371 26557422  vai rakstot uz e-pastu:info@invex.lv