Vides aktualitātes

Veselības inspekcijas slēdziens par peldvietas ūdens kvalitāti – PELDĒTIES ATĻAUTS!

Pievienots: 10.08.2018

Veselības inspekcija 07.08.2018. veikusi peldvietas ūdens kvalitātes valsts monitoringu Cieceres ezera peldvietā Brocēnos.

Veselības inspekcijas slēdziens par peldvietas ūdens kvalitāti – PELDĒTIES ATĻAUTS!

Initiates file downloadPar peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem (.pdf).

Initiates file downloadTestēšanas pārskats (.pdf).