Vides aktualitātes

Par peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem Cieceres ezera peldvietā

Pievienots: 04.09.2020

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļa informē, ka š.g. 1.septembrī peldvietu ūdens kvalitātes audita monitoringa ietvaros Cieceres ezera peldvietā Brocēnos tika ņemts peldvietas ūdens paraugs mikrobioloģisko rādītāju testēšanai (Escherichia coli skaits, KVV/100 ml; Zarnu enterokoku skaits, KVV/100 ml) un parauga ņemšanas vietā tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens ,,ziedēšana”). 

Novērtējot vizuālās pārbaudes rezultātus parauga ņemšanas vietā un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” (turpmāk – BIOR) Diagnostikas centra testēšanas pārskatu Nr. PV-2020-P-61163.01, sastādīts 03.09.2020., konstatēts, ka peldvietas ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” noteiktajām prasībām. 

Slēdziens par peldvietas ūdens kvalitāti –  ,,Peldēties atļauts”.