Vides aktualitātes

Par Cieceres ezera un vecā kempinga peldvietas ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Pievienots: 19.08.2020

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) 13.08.2020. pēc Brocēnu novada pašvaldības pasūtījuma Cieceres ezera pludmales peldvietā un vecā kempinga peldvietā noņēma ūdens  paraugu testēšanai pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem (Escherichia coli un Zarnu enterokoki), kā arī parauga ņemšanas vietā tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens ,,ziedēšana”).

Inspekcija informē, ka peldvietas ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes parauga ņemšanas vietā nav konstatēta makroaļģu , zilaļģu un cita fitoplanktona "ziedēšana" putu vai "paklāja"veidā, nav konstatēta naftas produktiem raksturīgās smakas vai peldošās plēves, konstatētas nelielas virsmas aktīvajām vielām raksturīgās putas, nav konstatēts piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem. Parauga temp. ņemšanas brīdī - + 20,8 grādi C, gaisa temp. +16,9 grādi C. 

Parauga ņemšanas vieta: Cieceres ezera peldvieta, Vecais kempings aiz Meža parka, Brocēnu pilsēta, Brocēni, Brocēnu novads

Initiates file downloadTestēšanas pārskats (.pdf)