Vides aktualitātes

Par Cieceres ezera pludmales peldvietas ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem

Pievienots: 07.07.2020

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija)  06.07.2020. valsts monitoringa ietvaros Cieceres ezera pludmales peldvietā noņēma ūdens paraugu testēšanai pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem (Escherichia coli un Zarnu enterokoki), kā arī parauga ņemšanas vietā tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens ,,ziedēšana”). 

Inspekcija informē, ka peldvietas ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes parauga ņemšanas vietā ir atbilstoša 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” un tā bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti - ,,Peldēties atļauts”.

Sabiedrības veselības departamenta

Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja        Inta Leite