Vides aktualitātes

Oficiālā peldsezona beidzas 15.septembrī

Pievienots: 27.09.2019

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka 3. septembrī veiktas šā gada peldsezonas pēdējās ūdens kvalitātes pārbaudes 57 oficiālajās peldvietās. Rezultāti liecina, ka Cieceres ezera pludmales peldvietā ūdens kvalitāte atbilst prasībām un tajā peldēties ir atļauts.

Ūdens kvalitāti 57 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbaudīja visu peldsezonu – no 15. maija, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Oficiālā šīs vasaras peldsezona Latvijā noslēgsies 15. septembrī.

Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība – Peldūdens - Peldūdens monitorings,  kā arī atsevišķu pašvaldību tīmekļa vietnēs.

Pievienoti dokumenti:

-       Initiates file downloadPar peldvietas ūdens kvalitātes monitoringa rezultātiem;

-       Initiates file downloadPeldvietu ūdens kvalitātes monitoringa rezultāti 2019. gada peldsezonā;

-       Initiates file downloadTestēšanas pārskats