Vides aktualitātes

Ministrs Kaspars Gerhards aicina zivsaimniekus aktīvāk izmantot ES finansējumu nozares attīstībai

Pievienots: 20.02.2020

Trešdien, 19. februārī, Zemkopības ministrijā (ZM) notika Zivsaimniecības konsultatīvā padome, kurā nozares organizācijām tika   sniegta aktuāla  informācija  par Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam īstenošanu. Šobrīd zivsaimniecības nozarei vēl ir pieejams 71 miljons eiro ES finansējuma, tāpēc zemkopības ministrs Kaspars Gerhards aicināja nozares uzņēmējus aktīvi iesaistīties un izmantot šīs iespējas.

 

Ministrs Kaspars Gerhards: “Neapšaubāmi valsts un Eiropas Savienības atbalsta pieejamība ir būtisks atspēriena punkts dažādu inovatīvu un uz attīstību vērstu projektu īstenošanai. Taču ne mazāk svarīgi ir prast šos atbalsta mehānismus izmantot – saskatīt sava uzņēmuma vai saimniecības izaugsmes potenciālu un prast integrēt jaunas idejas, izstrādājot savu projektu. Tieši pārdomāta un ilgtspējīgu projektu izveide ir atslēga dažādu atbalstu saņemšanai. Mēs varam lepoties ar daudziem pozitīviem piemēriem, kas šo iespēju jau ir izmantojuši – tādēļ aicinu ikvienu zivsaimniecības nozares pārstāvi būt aktīvam un izvērtēt gan vajadzību, gan arī iespējas pieteikties atbalstam, lai, pilnveidojot savu uzņēmējdarbību, arvien stiprinātu zivsaimniecības nozari Latvijā.”

Lielākais finansējums ir pieejamais šādos pasākumos: “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”, “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” un “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”.

 

Ministrs Kaspars Gerhards zivsaimniecības nozari informēja, ka drīzumā pēc Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas tiks sākta jauna pasākuma īstenošana – kompensācijas piekrastes zvejniekiem par roņu nodarītajiem zaudējumiem.

 

ZM arī informēja zivsaimniekus, ka ministrs Kaspars Gerhards un ZM eksperti sarunās ES institūcijām aktīvi aizstāv Latvijas zivsaimnieku intereses par labvēlīgākiem atbalsta nosacījumiem nākamajā ES plānošanas periodā 2021.-2027. gadam.

 

Konsultatīvajā padomē tika diskutēts arī  par zvejnieku grūtībām saistībā ar mencu specializētās zvejas aizliegumu un to piezvejas nosacījumiem 2020. gadā plekstu, kā arī citu sugu zvejā. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka šī diskusija ir jāturpina, lai apspriestu iespējamos risinājumus, kas mazinātu vai kaut daļēji kompensētu mencu zvejas aizlieguma negatīvo ietekmi. Tālab ZM ar nozares pārstāvjiem un ekspertiem organizēs atsevišķu sanāksmi par šo jautājumu.

 

Konsultatīvajā padomē tika vienprātīgi nolemts, ka arī šajā gadā ZM organizēs gada balvu zivsaimniecībā “Lielais loms 2020”, kas ir  zivsaimniecības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares attīstības labā. Nozīmīgās  balvas pasniegšana notiks jau 6. gadu.

_____________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv