Vides aktualitātes

Mežaparkā Brocēnos veiks sanitāro un kopšanas cirti

Pievienots: 30.01.2021

Brocēnu novada pašvaldības 21.gada 28. janvārī domes sēdē tika pieņemts lēmums par cirsmas izsoli Brocēnu Mežaparkā, kur tiks veikta sanitārā cirte, kur ir “iedzīvojies” egļu postītājs – mizgrauzis.

Egļu astoņzobu mizgrauži parasti savairojas visā egles stumbra garumā. Savairošanos labvēlīgi sekmē ilgstošs sausums un karstums, visvairāk – vējgāzes, taču zem mizas vislielākais kāpuru blīvums ir tieši noēnotākajās stumbra daļās.

Egļu audzi, kurā mizgrauzis savairojies, nevar "izārstēt", bet šādu audzi var "izmantot", lai mazinātu risku citām egļu audzēm.

Lai normalizētu meža ekoloģisko stāvokli, ir nepieciešamas sanitārās cirtes 21,69 ha platībā. 2020. gada vasarā ir veikts cirsmas dastojums un uzskaitīti izcērtami 228, m³ apjoms.