Vides aktualitātes

CIECERES EZERĀ SĀKUSIES ŪDENS ”ZIEDĒŠANA”

Pievienots: 07.08.2020

Ūdens ”ziedēšanas” laikā nav ieteicams peldēties, dzirdināt un peldināt mājdzīvniekus, zvejot zivis un šādu ūdeni kategoriski aizliegts dzert vai lietot ēdiena gatavošanai!
Masveidā mikroskopiskās aļģes Latvijas upēs un ezeros savairojas divas reizes gadā, pavasara beigās un vasaras otrajā pusē.


Aļģu masveida attīstību veicina silts un mierīgs bezvēja laiks, ūdenim ir jābūt sasilušam vairāk par 16°C un tajā jābūt pietiekami daudz barības vielu.

Vasarā aļģu „ziedēšana” tiek visvairāk pamanīta, jo tad cilvēki dodas atpūsties, peldēties, un makšķerēt dabā.


Ūdens „ziedēšana” ir dabiska parādība, ūdens resursu apsaimniekotājiem ir ļoti grūti to novērst, tomēr, ir iespējams samazināt tās intensitāti, biežumu un ietekmi. Svarīgākais ir līdz minimumam samazināt barības vielu ieplūdi ūdenstilpēs, ierobežojot to izskalošanu no lauksaimniecības zemēm, kūtsmēslu glabātuvēm un novēršot neattīrītu notekūdeņu ieplūdi.
Tomēr, lai cik intensīva būtu aļģu „ziedēšana”, tā pie mums ir īslaicīga! Tā notiek tikai vasaras mierīgajā un karstajā laikā.


Oficiālajā Cieceres ezera pludmales peldvietā 2020.gada 4.augustā noņēma ūdens paraugu testēšanai pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem (Escherichia coli un Zarnu enterokoki), kā arī parauga ņemšanas vietā tika veikta vizuālā peldūdens kvalitātes pārbaude (netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens ,,ziedēšana”). Slēdziens par peldūdens kvalitāti - ,,Peldēties atļauts”. Šajā dienā laikapstākļi vēl bija vēsi, tāpēc ūdens ”ziedēšana” vēl nebija sākusies.


Brocēnu novada pašvaldība neiesaka peldēties ūdens ”ziedēšanas” vietās!