Vides aktualitātes

Apstiprināts Baltezera purva dabas aizsardzības plāns

Pievienots: 28.08.2019

2019. gada 6. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ar rīkojumu apstiprinājis LIFE Peat Restore projekta izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Baltezera purvs”. Plāns izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2030. gadam un iever gan ilgtermiņa, gan īstermiņa mērķus teritorijas dabas vērtību saglabāšanai un stāvokļa uzlabošanai.

Ar Baltezera purva dabas aizsardzības plānu papīra formātā var iepazīties Brocēnu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, elektroniski - https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/baltezera_purvs/