Jaunumi

Sporta aktivitātes Līgo svētku gaisotnē Gaiķu pagastā

Jau tradicionāli, ka Līgo dienā pagastā rīkojam Sporta svētkus. Šogad darbības norisinājās ezera pludmalē un jaunās estrādes apkārtnē. Pasākumā tiek aicināti piedalīties katrs, kurš vēlas aktīvi pavadīt brīvo laiku.  Dalībnieki savlaicīgi izveido komandu 4-5 cilvēku sastāvā. Šogad  pavisam piedalījās 9 komandas.  Ieskatam: kas tad bija jāveic komandu dalībniekiem:  1. Drosmes skrējiens apmēram 1 km garumā ar dažādiem šķēršļiem; 2.Virves vilkšana; 3. Volejbols; 4.Stafete. Sacensības izvērtās ļoti spraigas - azarts bija ne tikai dalībniekiem, bet arī katras komandas līdzjutējiem. Īpaši aktīvi bija komandas "Zona" līdzjutēji. Paldies  visiem, kuri atradās pludmalē un uzmundrināja dalībniekus. Spraiga cīņa norisinājās visās disciplīnās, bet īpaši tas bija vērojams volejbolā, kur tikai pēdējās sekundēs izšķīrās 1. un 2.vietas ieguvēji. Noslēgumā tika apbalvotas visas komandas ar diplomiem un Līgo dienas veltēm. Protams, viens nav karotājs! Tāpēc lielu paldies saku visiem, kuri man palīdzēja visu iecerēto realizēt dzīvē:  pagasta vadītājai Ingai, savai ģimenei, Stepiņu  ģimenei   (Anete, Uldis, Rinalds), Alisei, Naurim, Edgaram, Raimondam un visiem pārējiem Rūķīšiem, jo tādu atbalstu tiešām  nebiju gaidījusi! Paldies! Paldies arī mazajiem dalībniekiem (skolēniem), kuri nenobijās un drosmīgi stājās pretī pieaugušo komandām. Analizējot pasākumu, saskatījām arī kļūdas, ko ņemsim vērā, lai pasākums izdotos vēl labāk. Kā vienmēr esmu atvērta jaunām idejām un ierosinājumiem: zvaniet, rakstiet, nāciet un izsakiet savas idejas!   Lai jauka un piepildīta viesiem šī saulainā vasara! Liene Allere -Gaiķu pagasta sporta darba organizatore

28.06.2019