Jaunumi

Brocēnu novada Bērnu un jaunatnes sporta skola informē!

Valdībā pieņemts lēmums, ka klātienē no 2020 gada 12. maija varēs notikt organizēti sporta treniņi (nodarbības), ievērojot vairākus nosacījumus: • vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas (ieskaitot sporta treniņa (nodarbības) vadītāju un citus darbiniekus); • treniņa laiks – trīs stundas iekštelpās, ārpus telpām - neierobežoti; • nodarbību vada sertificēts treneris; • tiek ievērota savstarpēja divu metru distance; • fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas; • treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par 7 gadiem; • jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un trenera norādījumi, • jāievēro citi sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (tiks izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju). Brocēnu novada Bērnu un jaunatnes sporta skola informē, ka ar 15.05.2020 atsāk daļēju mācību procesu klātienē profesionālās ievirzes programmās. Par plānoto treniņu grafiku audzēkņus informēs katras grupas treneris. Iedzīvotājiem veicot individuālās sporta aktivitātes, jāievēro fiziskā distancēšanās un epidemioloģiskie drošības pasākumi. Brocēnu sporta skolas treniņu laikā iedzīvotājiem Brocēnu Sporta centra stadionā atrasties nav atļauts. Aicinām iedzīvotājiem būt atbildīgiem, izvērtēt un ievērot visus noteikumus! Brocēnu sporta centrs stadiona teritorijā esošos vingrošanas rīkus nav atļauts izmantot.

13.05.2020

Sporta aktivitātes Līgo svētku gaisotnē Gaiķu pagastā

Jau tradicionāli, ka Līgo dienā pagastā rīkojam Sporta svētkus. Šogad darbības norisinājās ezera pludmalē un jaunās estrādes apkārtnē. Pasākumā tiek aicināti piedalīties katrs, kurš vēlas aktīvi pavadīt brīvo laiku.  Dalībnieki savlaicīgi izveido komandu 4-5 cilvēku sastāvā. Šogad  pavisam piedalījās 9 komandas.  Ieskatam: kas tad bija jāveic komandu dalībniekiem:  1. Drosmes skrējiens apmēram 1 km garumā ar dažādiem šķēršļiem; 2.Virves vilkšana; 3. Volejbols; 4.Stafete. Sacensības izvērtās ļoti spraigas - azarts bija ne tikai dalībniekiem, bet arī katras komandas līdzjutējiem. Īpaši aktīvi bija komandas "Zona" līdzjutēji. Paldies  visiem, kuri atradās pludmalē un uzmundrināja dalībniekus. Spraiga cīņa norisinājās visās disciplīnās, bet īpaši tas bija vērojams volejbolā, kur tikai pēdējās sekundēs izšķīrās 1. un 2.vietas ieguvēji. Noslēgumā tika apbalvotas visas komandas ar diplomiem un Līgo dienas veltēm. Protams, viens nav karotājs! Tāpēc lielu paldies saku visiem, kuri man palīdzēja visu iecerēto realizēt dzīvē:  pagasta vadītājai Ingai, savai ģimenei, Stepiņu  ģimenei   (Anete, Uldis, Rinalds), Alisei, Naurim, Edgaram, Raimondam un visiem pārējiem Rūķīšiem, jo tādu atbalstu tiešām  nebiju gaidījusi! Paldies! Paldies arī mazajiem dalībniekiem (skolēniem), kuri nenobijās un drosmīgi stājās pretī pieaugušo komandām. Analizējot pasākumu, saskatījām arī kļūdas, ko ņemsim vērā, lai pasākums izdotos vēl labāk. Kā vienmēr esmu atvērta jaunām idejām un ierosinājumiem: zvaniet, rakstiet, nāciet un izsakiet savas idejas!   Lai jauka un piepildīta viesiem šī saulainā vasara! Liene Allere -Gaiķu pagasta sporta darba organizatore

28.06.2019