Sabiedrības līdzdalība

Sapulce par iekškvartālu ceļu, gājēju celiņa pārbūvi un bērnu rotaļu laukuma izbūvi

Pievienots: 30.05.2019