Sabiedrības līdzdalība

Piedalies aptaujā par Brocēnu novada piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajam iedalījumam

Pievienots: 28.06.2019

No šī gada 1. jūlija līdz 19. jūlijam Jums ir iespēja izteikt savu viedokli par administratīvi teritoriālās reformas ietvaros plānoto Brocēnu un Saldus novadu administratīvo teritoriju apvienošanu, anketu aizpildīšanas vietas būs Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā, Emburgas bibliotēkā,

Gaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Gaiķu pagasta bibliotēkā, Blīdenes pagasta pārvaldes ēkā, Remtes pagasta pārvaldes ēkā, Brocēnu tirgus laukumā sestdienās.

Aptaujā aicināti piedalīties iedzīvotāji, kuriem Brocēnu novadā ir deklarēta dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, atrodas nekustamais īpašums, uzņēmums vai strādā Brocēnu novadā, kuri aptaujas brīdī ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai aizpildītu aptaujas anketu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Aptauja būs anonīma.

Iepazīties ar nolikumu varat: Initiates file downloadNolikums (.pdf)

Anketa iesniegšanai ar drošu elektronisko parakstu: Initiates file downloadAnketa (.doc) 

Ar savu reģistrāciju aptaujas veidlapā vai arī aizpildot aptaujas formu elektroniski un parakstot to ar drošu elektronisku parakstu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei, tādā apjomā kāds nepieciešams, lai noskaidrotu Brocēnu novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Brocēnu novada pievienošanu citai administratīvajai teritorijai un Brocēnu novada pašvaldība veiktu anketas aizpildītāju uzskaiti.

Pārzinis: Brocēnu novada pašvaldība,  adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851, E-pasts: pasts@broceni.lv; tālrunis: 63807300;

Personas datu apstrādes ilgums: divi gadi

 

Vairāk par personas datu apstrādi https://broceni.lv/fileadmin/user_upload/saistosie_noteikumi/Saistos_not_j/Privacy_Policy_Broceni.pdf