Sabiedrības līdzdalība

Informācija par elektrolīnijas trases tīrīšanu

Pievienots: 20.06.2019

Lai uzturētu elektrolīnijas drošā stāvoklī un nodrošinātu elektroenerģijas piegādi klientiem, AS "Sadales tīkls" regulāri novērtē elektrolīniju trašu stāvokli. Ja ir nepieciešams attīrīt trases no kokiem / koku zariem un krūmiem, tad šos darbus bez maksas veic AS "Sadales tīkls" vai sadarbības partneris, ar kuru ir noslēgts līgums.

Informējam, ka elektrolīnijas trase, kas šķērso Jūsu īpašumu Cepļu ceļš, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads (kadastra numurs 84520050165) tiks attīrīta no krūmiem un bīstamiem koku zariem. Darbu veikšanas laikā Jūsu klātbūtne īpašumā nav obligāta, bet ir jānodrošina piekļuve elektrolīnijai, ja tā nav brīvi pieejama.

  • Plānotais darbu veikšanas laiks: 15.07.2019 – 31.08.2019
  • Darbu veicējs: AS "Sadales tīkls"
  • Darbu identifikācijas Nr.: EPLA-21372
 

Ja pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams vienoties par iekļūšanu īpašuma teritorijā, INFORMĒJIET par to kontaktpersonu Gati Vilcānu, tālrunis 26448524.Tāpat ar kontaktpersonu variet vienoties, lai netiktu nozāģēts konkrēts elektrolīnijas trasē augošs dekoratīvais vai cits koks / krūms, vai nodot citu svarīgu informāciju (piemēram, ka īpašuma teritorijā aug dižkoks).

Mums ir svarīga darbu izpildes kvalitāte, tāpēc ZVANIET kontaktpersonai vai uz AS "Sadales tīkls" klientu servisa tālruni 8403, ja konstatējat trūkumus pēc darbu pabeigšanas (piemēram, nav sakārtota teritorija) un ir nepieciešams tos novērst.

Vairāk par elektrolīniju uzturēšanu un biežāk uzdotajiem jautājumiem lasiet www.sadalestikls.lv sadaļā Klientiem – Elektrolīniju uzturēšana.