Sabiedrības līdzdalība

Dabas lieguma „Baltezera purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Pievienots: 10.05.2018

Šā gada 28.maijā plkst. 15:00 Brocēnu novada pašvaldībā, Brocēnos, Lielcieceres ielā 3, notiks dabas lieguma „Baltezera purvs” (atrodas Brocēnu novada Cieceres pagastā) dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Plānu izstrādā Latvijas Universitāte. Adrese: Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga LV 1083. Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE15 CCM/DE/000138 – “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas Zemienē” ietvaros.

Ar plānu var iepazīties Brocēnu novada domē sākot no 14. maija. Elektroniski plāna versija pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv. Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt plāna izstrādātājam sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 31. maijam.

Aicināti visi interesenti!

 

Māra Pakalne,

EK LIFE projekta "Peat Restore" nacionālā koordinatore

www.life-peat-restore.eu

mara.pakalne@lu.lv