Sabiedrības līdzdalība

Brocēnu novada pašvaldības aptauja

Pievienots: 12.02.2019

“Mans novads ir tik mazs kā svēteļa ligzda, un tomēr tās ir manas mājas, kur varu atgriezties. Te varu klausīties, kā upē krīt rasa un smilgas starā savas dziesmas sienāži spēlē”. (G.Leja)

Lai Brocēnu novada pašvaldība varētu plānot turpmāko darbību, vēlamies uzzināt Jūsu viedokli par sekojošiem jautājumiem:

Opens external link in current windowBrocēnu novada pašvaldības aptauja.