Sabiedrības līdzdalība

Brocēnu novada domē notiks dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Pievienots: 28.05.2018