Sabiedrības līdzdalība

Piedalies aptaujā par Brocēnu novada piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajam iedalījumam

No šī gada 1. jūlija līdz 19. jūlijam Jums ir iespēja izteikt savu viedokli par administratīvi teritoriālās reformas ietvaros plānoto Brocēnu un Saldus novadu administratīvo teritoriju apvienošanu, anketu aizpildīšanas vietas būs Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā, Emburgas bibliotēkā, Gaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Gaiķu pagasta bibliotēkā, Blīdenes pagasta pārvaldes ēkā, Remtes pagasta pārvaldes ēkā, Brocēnu tirgus laukumā sestdienās. Aptaujā aicināti piedalīties iedzīvotāji, kuriem Brocēnu novadā ir deklarēta dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, atrodas nekustamais īpašums, uzņēmums vai strādā Brocēnu novadā, kuri aptaujas brīdī ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai aizpildītu aptaujas anketu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Aptauja būs anonīma. Iepazīties ar nolikumu varat: Nolikums (.pdf) Anketa iesniegšanai ar drošu elektronisko parakstu: Anketa (.doc)  Ar savu reģistrāciju aptaujas veidlapā vai arī aizpildot aptaujas formu elektroniski un parakstot to ar drošu elektronisku parakstu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei, tādā apjomā kāds nepieciešams, lai noskaidrotu Brocēnu novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Brocēnu novada pievienošanu citai administratīvajai teritorijai un Brocēnu novada pašvaldība veiktu anketas aizpildītāju uzskaiti. Pārzinis: Brocēnu novada pašvaldība,  adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851, E-pasts: pasts@broceni.lv; tālrunis: 63807300; Personas datu apstrādes ilgums: divi gadi Vairāk par personas datu apstrādi https://broceni.lv/fileadmin/user_upload/saistosie_noteikumi/Saistos_not_j/Privacy_Policy_Broceni.pdf

28.06.2019

Informācija par elektrolīnijas trases tīrīšanu

Lai uzturētu elektrolīnijas drošā stāvoklī un nodrošinātu elektroenerģijas piegādi klientiem, AS "Sadales tīkls" regulāri novērtē elektrolīniju trašu stāvokli. Ja ir nepieciešams attīrīt trases no kokiem / koku zariem un krūmiem, tad šos darbus bez maksas veic AS "Sadales tīkls" vai sadarbības partneris, ar kuru ir noslēgts līgums. Informējam, ka elektrolīnijas trase, kas šķērso Jūsu īpašumu Cepļu ceļš, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads (kadastra numurs 84520050165) tiks attīrīta no krūmiem un bīstamiem koku zariem. Darbu veikšanas laikā Jūsu klātbūtne īpašumā nav obligāta, bet ir jānodrošina piekļuve elektrolīnijai, ja tā nav brīvi pieejama. Plānotais darbu veikšanas laiks: 15.07.2019 – 31.08.2019 Darbu veicējs: AS "Sadales tīkls" Darbu identifikācijas Nr.: EPLA-21372 Ja pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams vienoties par iekļūšanu īpašuma teritorijā, INFORMĒJIET par to kontaktpersonu Gati Vilcānu, tālrunis 26448524.Tāpat ar kontaktpersonu variet vienoties, lai netiktu nozāģēts konkrēts elektrolīnijas trasē augošs dekoratīvais vai cits koks / krūms, vai nodot citu svarīgu informāciju (piemēram, ka īpašuma teritorijā aug dižkoks). Mums ir svarīga darbu izpildes kvalitāte, tāpēc ZVANIET kontaktpersonai vai uz AS "Sadales tīkls" klientu servisa tālruni 8403, ja konstatējat trūkumus pēc darbu pabeigšanas (piemēram, nav sakārtota teritorija) un ir nepieciešams tos novērst. Vairāk par elektrolīniju uzturēšanu un biežāk uzdotajiem jautājumiem lasiet www.sadalestikls.lv sadaļā Klientiem – Elektrolīniju uzturēšana.

20.06.2019

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atkritumu apsaimniekošanu Saldus un Brocēnu novados

Kāpēc man netiek izvesti atkritumi? No 2019.gada 1.jūnija atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi tiek nodrošināti tikai tiem iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kuri ir noslēguši attiecīgu līgumu ar uzņēmumu SIA “Eko Kurzeme”. Ja līgumu esat noslēdzis, tad Jums ir nosūtīts atkritumu izvešanas grafiks. Līgumi, kas noslēgti pēc 01.06.2019, tiek apstrādāti rindas kārtībā, tādēļ izvešanas grafiku izsūtīšana aktīvi turpinās. Ja grafikā ir nepieciešamas izmaiņas, lūdzam, sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” klientu apkalpošanas centru pa tālr. 22022148 vai 63407315 vai reģionālajiem e-pastiem saldus@ekokurzeme.lv un broceni@ekokurzeme.lv. Kā es varu noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu? SIA “Eko Kurzeme” nodrošina vairākas līgumu noslēgšanas iespējas. Visērtāk līgumus ir noslēgt elektroniski uzņēmuma mājaslapā www.ekokurzeme.lv sadaļā “KLIENTU SERVISS”, izvēloties attiecībā novada sadaļu “Jauna līguma noslēgšana”. Autorizēšanās notiek ar Swedbank, SEB un Luminor banku internetbankām. Līgumu noslēgšanu elektroniski nodrošina SIA “Eko Kurzeme” partneri SIA “Eco Baltia vide”. Tāpat līguma veidlapas pieejamas arī pagastu pārvaldēs, kā arī SIA “Eko Kurzeme” Klientu apkalpošanas centros Saldū, Dzirnavu ielā 30, un Liepājā, Ezermalas ielā 11. Līguma formas iespējams lejuplādēt arī www.ekokurzeme.lv sadaļā “Klientu serviss” un jau aizpildītas tās iesniegt pagastu pārvaldēs.   Klientiem, kuri līgumus iesnieguši klātienē, parakstītus līgumus no SIA “Eko Kurzeme” puses piegādās pa pastu uz līgumā norādīto adresi.   Saldus novada pašvaldības Norēķinu centrā, Striķu ielā 2. Līguma formu ir iespējams lejupielādēt ŠEIT un jau aizpildītu to nogādāt kādā no klātienes līgumu noslēgšanas vietām. Līgumu esmu noslēdzis, bet man nav atsūtīts atkritumu izvešanas grafiks. Visiem klientiem, kuri līgumus bija noslēguši līdz 27.maijam, jaunie grafiki tika izsūtīti pirms 1.jūnija. Ņemot vērā, ka liela daļa iedzīvotāju līgumus nebija noslēguši, tad attiecīgi arī nav pamata sniegt pakalpojumu. Visi jaunie līgumi tiek apstrādāti rindas kārtībā un grafiks klientam tiks nosūtīts pēc datu apstrādes. Klientu apkalpošanas speciālisti strādā pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu iespējami ātrāku līgumu datu apstrādi, taču aicinām ņemt vērā, ka process līdz grafika un pakalpojuma saņemšanai var aizņemt vairākas dienas.  Esmu saņēmis jauno atkritumu izvešanas grafiku, bet nesaprotu, kad man notiks izvešana? Atkritumu izvešana notiks nosūtītajā grafikā norādītajos datumos. Citā datumā izvešana nenotiks, ja vien tā nav atsevišķi pieteikta pa tālruni vai e-pastā. Ja izvešana nenotiek norādītajā datumā vai nepieciešams to pārcelt uz agrāku vai vēlāku datumu, lūdzam pēc iespējas ātrāk sazināties ar SIA “Eko Kurzeme”, lai vienotos par risinājumu. Kā es varu pieteikt izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā? Tā kā SIA “Eko Kurzeme” nav zināmas iepriekšējās klienta atkritumu konteinera tukšošanas dienas, tad uzņēmums jauno grafiku sagatavojis atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un prognozējamajai atkritumu plūsmai. Ņemot vērā, ka novadā līdz šim darbojusies cita sistēma pakalpojuma pieteikšanā, SIA “Eko Kurzeme” pārejas periodā nodrošinās iespēju elastīgāk pielāgot izvešanas grafiku individuālajām vajadzībām. Ja sagatavotajā grafikā nepieciešamas izmaiņas un konteinera tukšošana nepieciešama ātrāk vai tieši otrādi – vēlāk, aicinām sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” Klientu apkalpošanas centra speciālistiem, rakstot uz reģionālajiem e-pastiem saldus@ekokurzeme.lv un broceni@ekokurzeme.lv, lai vienotos par abām pusēm ērtu risinājumu. Visi ienākošie e-pasti tiek apstrādāti rindas kārtībā. Atgādinām, ka šoferi apkalpo klientus saskaņā ar iepriekš sastādītu maršrutu un viņiem nav tiesību un pienākumu tukšot tos konteinerus, kuriem tajā dienā nav paredzēta izvešana. Ko man darīt, ja grafikā ir iekļauta biežāka/retāka izvešana nekā noslēgtajā līgumā? Šāda situācija var gadīties programmatūras kļūdas rezultātā. Tāpēc aicinām sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” Klientu apkalpošanas centra speciālistiem pa tālr. 22022418 vai 63407315, vai rakstīt uz reģionālajiem e-pastiem saldus@ekokurzeme.lv un broceni@ekokurzeme.lv, lai vienotos par abām pusēm ērtu risinājumu. Esmu saņēmis avansa rēķinu, bet kas man ar to jādara? Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA “Eko Kurzeme” klientiem ir jānosūta avansa rēķini. Taču avansa aprēķins par prognozējamo pakalpojumu apjomu 2019.gadā ir informatīvs un par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem e-pastā klientiem tiks nosūtīti arī faktiskie rēķini, kuru apmaksa būs jāveic līdz tekošā mēneša 20.datumam. Ja klients vēlas, avansa rēķinu ir iespējams apmaksāt arī uzreiz vai pa daļām. Kāpēc man nav piegādāts/nomainīts atkritumu konteiners? Saistībā ar 2.jūnijā notikušo ugunsgrēku telpās, ko Saldū īrē SIA “Eko Kurzeme”, un kurās glabājās arī atkritumu konteineri, atsevišķiem klientiem var kavēties iepriekš plānotā konteineru nomaiņa.Klientiem par konteineru nomaiņu, uzlikšanu vai noņemšanu  tiks nosūtīta individuāla informācija uz līgumā norādīto telefona numuru Šobrīd SIA “Eko Kurzeme” ir saņēmusi jaunus konteinerus un turpina to piegādi, lai klienti tos iespējami ātrāk varētu saņemt. Kāpēc nevar sazvanīt klientu centru? Līdz 1.jūnijam, kad SIA “Eko Kurzeme” bija jāsāk darbs novadā, līgumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma saņemšanu bija noslēguši aptuveni 70% iedzīvotāju. Tāpēc šobrīd ir liels apjoms ienākošo līgumu, kā arī klientu zvanu un e-pastu par dažādiem jautājumiem. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem, jo zvanu centra operatori, apkalpojot telefoniski citus klientus, nevar vienlaikus atbildēt uz vairākiem zvaniem. Gadījumos, ja neizdodas operatīvi sazvanīt klientu centru, aicinām rakstīt e-pastu. Rakstot, e-pastu, lūdzam, to sūtīt tikai uz vienu no SIA “Eko Kurzeme” pieejamajām e-pasta adresēm, lai nodrošinātu ātrāku atbilžu sniegšanu. SIA “Eko Kurzeme” atvainojas klientiem par sagādātājām neērtībām un sapratni pārejas periodā. Kad un kur notiks akcija “Stikla šķiratlons” un kā tajā var pieteikties? Ņemot vērā, ka mājsaimniecībās itin bieži tiek krātas dažādas stikla burkas un pudeles, kas pēc tam netiek izmantotas, SIA “Eko Kurzeme” kopā ar partneriem rīko akciju, lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem bez maksas un ērtā veidā savā dzīvesvietā atbrīvoties no šiem uzkrātajiem, bet nevajadzīgajiem stikla taras atkritumiem. Pieteikties akcijai var līdz 1.jūlijam, bet stikla taras izvešana notiks 12.jūlijā, kad SIA “Eko Kurzeme” specializētais transports pieteiktajās adresēs nodrošinās nevajadzīgās stikla taras izvešanu. Plašāk par akcijas norisi var uzzināt tās partneru SIA “Eco Baltia vide” mājaslapā: https://www.ecobaltiavide.lv/pasvaldibas-aktivi-piesakas-bez-maksas-stikla-izvesanai-no-privatmajam-2/ .

14.06.2019

Piedalies “Stikla šķiratlonā” un bez maksas atbrīvojies no liekās stikla taras

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā AS “Latvijas Zaļais punkts” un veikaliem “top!” aicina piedalīties Vislatvijas “Stikla šķiratlonā”. Katram, kuram privātajā vai lauku mājā sakrājušās izmantotas un vairs nevajadzīgas stikla burkas vai pudeles, tagad ir iespēja tās bez maksas nodot savā dzīvesvietā. Visi projekta dalībnieki piedalīsies arī izlozē, kur varēs laimēt veikala “top!” dāvanu kartes. Projekta ietvaros ikviens Brocēnu novada iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīvesvietas, var pieteikt speciālo transportu, kurš konkrētā dienā piebrauks un pieņems izlietoto stikla iepakojumu. Pieteikties dalībai “Stikla šķiratlonā” Brocēnu iedzīvotāji var līdz 1.jūlijam un to izdarīt ir ļoti vienkārši: 1.      Savāciet mājās visas izlietotās, vecās un nevajadzīgās burkas un pudeles. 2.      Zvaniet SIA “Eco Baltia vide” pa tālruni 26154123 vai rakstiet vēstuli uz e-pasta adresi stikls@ecobaltiavide.lv un piesakiet savu adresi “Stikla šķiratlonam”, kā arī norādiet aptuveno stikla iepakojumu apjomu un atstājiet savu kontaktinformāciju. 3.      12.jūlijā speciālais transports pieteiktajās adresēs paņems stikla iepakojumu Brocēnos, kuram jābūt ievietotam maisos vai kastēs un tas jānovieto apsaimniekošanas uzņēmuma darbiniekiem pieejamā vietā. Pašiem atrasties klāt savākšanas laikā nav nepieciešams, bet jānodrošina, lai darbinieki var ērti piekļūt maisiem ar iepakojumu.  Stikla taras izvešanas laikā katra pieteiktā adrese tiks automātiski reģistrēta dalībai loterijā, kuras laikā tiks izlozētas 2 veikalu “top!” dāvanas 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro vērtībā saņems akcijas dalībnieks, kurš būs sašķirojis visvairāk stikla pudeļu un burku (kg). “Pagājušā gada nogalē veicām pilotprojektu Pļaviņu novadā, kas apliecināja, ka  viensētu iedzīvotāju nevajadzīgā stikla iepakojuma “uzkrājums” ir ievērojams. Pļaviņās kopā pārstrādei iedzīvotāji nodeva 6,66 tonnas pudeļu un burku. Vidēji viena mājsaimniecība projekta laikā nodeva 148 kilogramus stikla. Tas ir ievērojams apjoms, no kura daudziem nav nemaz tik vienkārši atbrīvoties atkritumu šķirošanas infrastruktūras pieejamības un transporta trūkuma dēļ. Cilvēki bija priecīgi par iespēju ērti un dabai draudzīgā veidā atbrīvoties no liekās taras. Tāpēc SIA “Eco Baltia vide” šādu iespēju šogad piedāvās arī citām pašvaldībām, lai reģionu viensētu iedzīvotāji varētu ērti atbrīvoties no uzkrātajām burkām un pudelēm. Mums ir prieks un gandarījums, ka projektā iesaistījušies arī Brocēni,” norāda SIA “Eco Baltia vide” direktors Jānis Aizbalts.   AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors Kaspars Zakulis: “Stikla iepakojums ir smagākā frakcija sadzīves atkritumos, ko var veiksmīgi pārstrādāt, saudzējot dabas resursus jauna iepakojuma ražošanai. Kopumā Latvijā tirgū gada laikā nonāk gandrīz 55 000 tonnas stikla pudeļu un burku, bet tikai 36 000 tonnas tiek sašķirotas un nonāk pārstrādē. Pagājušā gada nogalē sadarbībā ar SIA “Eco Baltia vide” veicām pilotprojektu Pļaviņu novadā, lai pārbaudītu, cik pieprasīta un efektīva būtu iedzīvotājiem nevajadzīgās stikla taras izvešana no privātmājām. Pārliecinājāmies, ka liekā stikla iepakojuma uzkrājumi privātmājās un lauku mājās ir ievērojami un cilvēki īsti nezina, kur no tiem atbrīvoties dabai draudzīgā veidā. Tāpēc nolēmām, šogad rīkot Vislatvijas “Stikla šķiratlonu”, iesaistot visas pašvaldības, lai palīdzētu cilvēkiem atbrīvoties no liekās taras. Tas ir vēl viens preventīvais darbs, lai saglabātu mūsu apkārtējo vidi tīru un lai dabā mēs arvien retāk redzētu atkritumu un stikla burku kalnus.”   Līdz šim Vislatvijas “Stikla šķiratlonā” jau piedalījušās vairākas pašvaldības, kurās savākts ievērojams apjoms stikla taras. Savu dalību akcijā jau noslēguši Tērvete, kur tika savākta 5,81 tonna stikla, Vecumnieki ar 11,31 tonnu, Salaspilī ar 2,6 tonnām, Siguldā ar 10,07 tonnām un Bauskā ar 4,9 tonnām stikla.     Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) izvirzītajiem mērķiem Latvijai tāpat kā citām ES valstīm līdz 2020. Gadam ir jāsavāc un jānodod pārstrādei 68% no Latvijā novietotā stikla. Nereti stikla savākšanas konteineru trūkuma dēļ stikls nonāk kopējos sadzīves atkritumu konteineros, kas apgrūtina to atlasīšanu un nodošanu atkārtotai pārstrādei. Tāpēc SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar AS “Latvijas Zaļais punkts” piedāvā pašvaldībām iespēju pieteikties bez maksas stikla šķirošanas konteineriem, kā arī piedāvā alternatīvus centralizētus risinājumus, lai pārstrādei derīgie atkritumi nenogultu šķūnīšos, netiktu aprakti kopā ar sadzīves atkritumiem un nenonāktu mežos vai grāvmalās. Plašāka informācija par “Stikla šķiratlonu” mājaslapā www.ecobaltiavide.lv.   Papildu informācija Daiga Buča Preses sekretāre Tālr.26588715 daiga.buca@ecobaltia.lv www.zalais.lv www.skiratlons.lv www.ecobaltiavide.lv

11.06.2019

Atsevišķiem klientiem var kavēties atkritumu konteineru piegāde

Saistībā ar nedēļas nogalē notikušo ugunsgrēku telpās, ko Saldū īrē vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eko Kurzeme”, un kurās glabājās arī atkritumu konteineri, šonedēļ atsevišķiem klientiem var kavēties iepriekš plānotā konteineru nomaiņa. Taču sadzīves atkritumu apsaimniekošana notiek saskaņā ar grafiku un uzņēmuma darbs nav traucēts. SIA “Eko Kurzeme” veiks jaunu konteineru pasūtījumu, lai tos iespējami ātrāk varētu nogādāt klientiem. Klienti, kuriem konteineru nomaiņa kavēsies, tiks nosūtīta individuāla informācija. Uzņēmums pateicas operatīvajiem dienestiem un to darbiniekiem, kuri strādāja notikuma vietā un ugunsgrēku lokalizēja. Neviens cilvēks šajā negadījumā nav cietis. SIA “Eko Kurzeme” sadarbosies ar tiesībsargājošajām iestādēm, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Jautājumu gadījumā par konteineru nomaiņu vai citiem ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” klientu apkalpošanas centru pa tālr. 22022148 vai reģionālajiem e-pastiem saldus@ekokurzeme.lv un broceni@ekokurzeme.lv. Ņemot vērā, ka liela daļa Saldus un Brocēnu iedzīvotāju nebija noslēguši līgumus līdz 1.jūnijam, kad SIA “Eko Kurzeme” bija jāsāk pakalpojumu sniegšana, šobrīd klientu centrs strādā pastiprinātā režīmā, lai apkalpotu visus ienākošos zvanus un e-pastus. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem, jo zvanu centra operatori, apkalpojot telefoniski citus klientus, nevar vienlaikus atbildēt uz vairākiem zvaniem. Gadījumos, ja neizdodas operatīvi sazvanīt klientu centru, aicinām rakstīt e-pastu. Rakstot, e-pastu, lūdzam, to sūtīt tikai uz vienu no SIA “Eko Kurzeme” pieejamajām e-pasta adresēm, lai nodrošinātu ātrāku atbilžu sniegšanu. SIA “Eko Kurzeme” atvainojas klientiem par sagādātājām neērtībām un sapratni pārejas periodā. 

11.06.2019

„07.06.2019. uzklausīšanas sanāksme par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BROCĒNU SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) piektdien, 2019.gada 7.jūnijā plkst.12.00 Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā Lielcieceres ielā 10, Brocēnos, Brocēnu novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,BROCĒNU SILTUMS” (turpmāk – SIA ,,BROCĒNU SILTUMS”) iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA ,,BROCĒNU SILTUMS” pilnvaroto pārstāvi, kurš varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA ,,BROCĒNU SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 6.jūnijam (kontaktpersona Solvita Švede, tel. 67873186; solvita.svede@sprk.gov.lv). Iepazīties ar informāciju par SIA ,,BROCĒNU SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu var Regulatora tīmekļvietnē http://www.sprk.gov.lv sadaļā: Aktuāli/ Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas sanāksmes / Uzklausīšanas sanāksmes 2019.gadā. Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.”

07.06.2019