Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

NOSLĒDZIES Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu konkursa 3. kārta - iniciatīvas projekti

Pievienots: 26.10.2018

No 2018.gada 28.septembra līdz 11.oktobrim biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām bija iespēja iesniegt projektu pieteikumus Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu konkursā - iniciatīvas projekti.

Kopā tika iesniegti astoņi pieteikumi, no kuriem Brocēnu novada pašvaldības Domes sēdē 2018.gada 25.oktobrī apstiprināti un pašvaldības līdzfinansējums piešķirts:

1.  Biedrībai “Gaiķu varavīksne”- projekts “Mana māja, mana dzimta”. Mērķis - piedāvājot apmācību ciklu, veicināt sabiedrības izglītošanas iespējas par savu dzimtu, māju un ģimeni, un paplašināt kultūras pasākumu piedāvājumu Gaiķu pagastā. Līguma summa EUR 600,00.

2. Biedrībai “Cilvēkiem un dabai”- projekts “Remtes BMX mini trase - 2.kārta”. Mērķis - paplašināt sporta aktivitāšu piedāvājumu bērniem un jauniešiem Remtes pagastā. Līguma summa EUR 1000,00.

3. Biedrībai VPDK “LETI” - projekts “Foto izstāde LETIEM 15”. Mērķis - veicināt Latviešu tautas deju tradīciju un aktīva dzīvesveida popularizēšanu, radot labvēlīgus apstākļus tautas deju attīstībai. Līguma summa EUR 270,00.

2018.gada Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu konkursa 3.kārtas iniciatīvu projekti atbalstīti ar kopējo summu EUR 1870,00.

Informāciju sagatavoja Ruta Mieze,
Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja