Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina atklāto projektu pieteikumu konkursu Brocēnu un Saldus novados

Pievienots: 27.02.2017

Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” 2017.gada 27.februārī izsludina atklāto projektu pieteikumu konkursu Brocēnu un Saldus novados.

Konkursa prioritātes:
1. ārpusskolas aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli;
2. pasākumi, kas veicina sabiedrības izpratni un zināšanas par drošu, veselīgu dzīves veidu un fiziskajām aktivitātēm (t.sk.sports);   
3. pasākumi, kas veicina katra indivīda zināšanas par vidi un atbildīgu rīcību pret to (tsk.izglītojoši pasākumi);
4. pasākumi, kas veicina iedzīvotāju piederības un atbildības jūtas par savu pilsētu, pagastu/novadu un valsti;
Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2017. gada 27.martam.
Projektu pieteikumu var iesniegt:
- biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas;
- Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā.

Atklātā projektu pieteikumu konkursa kopējā atbalsta summa ir 15000 EUR. Minimālā piešķiramā summa vienam projektam nav noteikta. Maksimālā piešķiramā summa projektam -  1500 EUR.

Informatīvie semināri, kuros tiks sniegtas konsultācijas par projektu pieteikumu rakstīšanu un izmaiņām projekta pieteikuma dokumentos:
• Brocēnos: 3.martā, plkst.14.00, 3.stāva zālē, Lielcieceres ielā 3, Brocēni.
• Saldū: 3.martā, plkst.16.30,  1.stāva sēžu zālē, Avotu iela 12, Saldus.
Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu projekta vērtēšanā.

Pielikumi:

Initiates file downloadKonkursa nolikums.doc

Initiates file downloadKonkursa pieteikums_2017.doc

Initiates file downloadBudžeta_veidlapa.xlsx


Bezmaksas konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu  pie CEMEX Iespēju fonda vadītājas Mairitas Blūmas, zvanot pa tālruni: 20628802 vai rakstot uz  e-pastu: mairita.bluma@ext.cemex.com.