Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Iniciatīvas projektu konkursa II kārtas izvērtētie projekti un piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums

Pievienots: 30.09.2019

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu pieteikumu izvērtēšanas un īstenošanas uzraudzības darba grupa, atbilstoši “Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikumam” (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.2, 13.§), ir izvērtējusi un Brocēnu novada pašvaldības dome 26.09.2019. apstiprinājusi līdzfinansējumu iesniegtajiem projektiem:

 

INICIATĪVAS PROJEKTU KONKURSĀ II KĀRTĀ PIEŠĶIRTAIS BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS
Nr.IesniedzējsProjekta nosaukumsVid. specifisko vērtēšanas kritēriju punktu skaitsPiešķirtais pašvaldības līdzfinansējums, EUR
1.Biedrība “Brocēnu un Saldus Jātnieku Klubs”"Telts - vieta, kur iepazīt zirgus no krēpju galiem līdz pakaviem!"18,831000,00
2.Biedrība “Brocēnu hokeja klubs”Ekspozīcijas “Brocēnu futbola vēstures zelta mirkļi” papildināšana18,17179,00
3.Biedrība “RažoJums”“Dari ko darīdams – dari no sirds”17,00986,00
4.Biedrība “Laikavots”“Svinīgs pasākums Latvijas audžuģimenēm 15 gadu jubilejā”16,831000,00
5.Biedrība "EB FITNESS"““Laiks sev” – veselības vingrošana māmiņām”16,83383,76
6.Biedrība “Brocēnu hokeja klubs”“Kāpsim kopā”16,83910,00
7.Blīdenes evaņģēliski luteriskā draudze“LAPENES atjaunošana”16,831000,00
8.Biedrība “Gaiķu varavīksne”“Atrodi savu talantu!”16,33998,00
9.Biedrība “Mantinieki”“Latvijas Neatkarības kara piezīmes Brocēnos”15,83380,00
10.Biedrība “Saldus jauniešu dome “Es un Mēs””“Sakop un IERAUGI”15,20645,00
11.Biedrība Novusa klubs ”Jaunpils”“Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Remtes pagasta sporta bāzei”13,17742,88
12.Biedrība “VK Saldus”“Volejbola treniņu efektivitātes celšana”13,000,00
Kopā:8224,64

Informāciju sagatavoja:

Solvita Upmane

Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja

solvita.upmane@broceni.lv

Tālrunis: 63807306