Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Brocēnu novada pašvaldība izsludina "Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu konkursu" 3. kārtu

Pievienots: 14.08.2017

Brocēnu novada pašvaldība izsludina:

1. Iniciatīvas projektu (Nolikums, Iesniegums, Pieteikuma veidlapa, Budžeta veidlapa, Atskaites veidlapa, Akts par projekta īstenošanu);

2. Sporta pasākumu projektu (Nolikums, Iesniegums, Pieteikuma veidlapa, Budžeta veidlapa, Atskaites veidlapa, Akts par projekta īstenošanu);

3. Bērnu un jauniešu nometņu projektu  (Nolikums, Iesniegums, Pieteikuma veidlapa, Budžeta veidlapa, Atskaites veidlapa, Akts par projekta īstenošanu)

PROJEKTU KONKURSA 2017. gada 3. kārtu.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 3.septembris (pasta zīmogs) vai 4.septembris plkst. 17:00 (iesniedzot personīgi)

Projektu īstenošanas laiks - 12 mēneši 

Iesniedzējs - biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija

Projekta īstenošanas vieta - Brocēnu novada administratīvā teritorija

 

Kontaktpersona - Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Ginta Andersone 

@ ginta.andersone@broceni.lv  

+371 63807306, +371 25737360