Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS PROJEKTU konkursa 2019.gada 2.kārtu

Pievienots: 05.08.2019

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Brocēnu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, finansiāli atbalstīt reliģisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu sabiedriska labuma aktivitātes, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā, kā arī veicināt  Brocēnu novada tēla popularizēšanu.

·      • 2.kārtas prioritāte - publiski pieejamu telpu un āra teritoriju iedzīvināšana ar sabiedriskām aktivitātēm un pasākumiem

·        • Projektu īstenošanas laiks - 12 mēneši

·        • Iesniedzējs - biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija

·    • Projekta īstenošanas vieta - Brocēnu novada administratīvā teritorija

·     • Pieejamais finansējums EUR 8224,64 (vienam projektam ne vairāk kā EUR 1000)

·   • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 1. augusta līdz 2.septembrim (pasta zīmogs) vai 2. septembris plkst. 17:00 (iesniedzot personīgi) vai 2. septembris plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts)

Initiates file downloadBrocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums (.pdf);

Initiates file downloadIesniegums dalībai projektu konkursā (.docx);

Initiates file downloadPieteikuma veidlapa (.docx);

Initiates file downloadBudžeta izmaksu veidlapa (.xls);

Initiates file downloadAtskaites veidlapa (.docx);

 

Kontaktpersona - Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Solvita Upmane

e-pasts: sovita.upmane@broceni.lv

mob. +371 63807306