Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Ruta Mieze, e-pasts: ruta.mieze@broceni.lv, mob.: 26320307.

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu konkursa 1.kārtas rezultāti

Pievienots: 04.05.2018

2018. gada 26.aprīlī Brocēnu novada pašvaldības Domes sēdē tika piešķirts līdzfinansējums 17 biedrību un reliģisko organizāciju projektiem par kopējo summu 19 153,60 euro.