Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Ruta Mieze, e-pasts: ruta.mieze@broceni.lv, mob.: 26320307.

Brocēnu novada pašvaldība izsludina SPORTA PASĀKUMU PROJEKTU konkursu

Pievienots: 01.03.2017

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO

SPORTA PASĀKUMU PROJEKTU konkursu

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto sporta pasākumu projektu konkursa mērķis ir noteikt Brocēnu novadam piemērotākos un atbilstošākos sporta pasākumu projektus, kas veicinātu sporta dzīves daudzveidību un attīstību novadā, kā arī popularizētu Brocēnu novada tēlu.

  • Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 3. aprīlis plkst. 17:00
  • Projektu īstenošanas laiks - 12 mēneši 
  • Iesniedzējs - biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija
  • Projekta īstenošanas vieta - Brocēnu novada administratīvā teritorija
  • Informatīvais seminārs – š.g. 8. martā plkst. 15:00  Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā (3.stāvā), Lielcieceres ielā 3, Brocēnos
  • Kontaktpersona - Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Ginta Andersone, ginta.andersone@broceni.lv, tālr. +371 63807306, +371 25737360