Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS PROJEKTU konkursa 2019.gada 1.kārtu

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Brocēnu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, finansiāli atbalstīt reliģisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu sabiedriska labuma aktivitātes, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā, kā arī veicināt  Brocēnu novada tēla popularizēšanu. • 1.kārtas prioritāte - Publiski pieejamu ārtelpu teritoriju iedzīvināšana ar sabiedriskām aktivitātēm un pasākumiem •  Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 24.marts (pasta zīmogs) vai 25. marts plkst. 17:00 (iesniedzot personīgi) vai 25. marts plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts) •  Projektu īstenošanas laiks - 12 mēneši •  Iesniedzējs - biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija •  Projekta īstenošanas vieta - Brocēnu novada administratīvā teritorija Informatīvais seminārs – š.g. 13. martā plkst. 17:00 Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā (3.stāvā), Lielcieceres ielā 3, Brocēnos. Kontaktpersona - Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Solvita Upmane e-pasts: sovita.upmane@broceni.lv +371 63807306   Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums (.pdf); Iesniegums dalībai projektu konkursā (.docx); Pieteikuma veidlapa (.docx); Budžeta izmaksu veidlapa (.xls); Atskaites veidlapa (.docx); Prezentācija (.pptx).    

04.03.2019

Aicina uz bezmaksas semināriem biedrībām un nodibinājumiem

Kurzemes NVO centrs aicina biedrību un nodibinājumu vadītājus, grāmatvežus un citus interesentus piedalīties divos bezmaksas semināros: ·         27.02.2019. plkst. 18:00-20:00. "Gada pārskata sagatavošana". Lektore Kurzemes NVO centra grāmatvede, valdes locekle Elīna Immere. Programmu skatīt šeit. ·         06.03.2019.  plkst. 18:00-21:00 "Lietvedības pamati". Lektore tiesību zinātņu doktore un pasniedzēja Kitija Bite. Programmu skatīt šeit.   Abi semināri notiks Kuldīgas mākslas namā, 1905.gada ielā 6. Pieteikšanās tiešsaistē ej.uz/seminari_biedribam. Seminārā „Gada pārskata sagatavošana” Kurzemes NVO centrs valdes locekle un grāmatvede Elīna Immere soli pa solim demonstrēs, kā sagatavot un iesniegt biedrību gada pārskatu, kā arī pastāstīs par biedrību saimniecisko darbību, atalgojuma izmaksas veidiem fiziskai personai un gūto pieredzi VID tematiskajā pārbaudē. Seminārā „Lietvedības pamati” tiesību zinātņu doktore un pasniedzēja Kitija Bite dalībniekus informēs par grozījumiem normatīvajos aktos un runās par dokumentu juridisko spēku, rekvizītiem, atvasinājumiem, dublikātiem un rādīs praktiskus piemērus dokumentu noformēšanai.   Biedrība “Kurzemes NVO centrs” ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis jau 20 gadus ir veicināt sabiedrības aktivitāti un līdzdalības procesu norises Kurzemes reģionā. Papildu informācija par biedrību mājas lapā www.kurzemesnvo.lv.       Informāciju sagatavoja Elīna Immere Biedrības „Kurzemes NVO centrs” valdes locekle T.27111252, elina@kurzemesnvo.lv

19.02.2019

NOSLĒDZIES Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu konkursa 3. kārta - iniciatīvas projekti

No 2018.gada 28.septembra līdz 11.oktobrim biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām bija iespēja iesniegt projektu pieteikumus Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu konkursā - iniciatīvas projekti. Kopā tika iesniegti astoņi pieteikumi, no kuriem Brocēnu novada pašvaldības Domes sēdē 2018.gada 25.oktobrī apstiprināti un pašvaldības līdzfinansējums piešķirts: 1.  Biedrībai “Gaiķu varavīksne”- projekts “Mana māja, mana dzimta”. Mērķis - piedāvājot apmācību ciklu, veicināt sabiedrības izglītošanas iespējas par savu dzimtu, māju un ģimeni, un paplašināt kultūras pasākumu piedāvājumu Gaiķu pagastā. Līguma summa EUR 600,00. 2. Biedrībai “Cilvēkiem un dabai”- projekts “Remtes BMX mini trase - 2.kārta”. Mērķis - paplašināt sporta aktivitāšu piedāvājumu bērniem un jauniešiem Remtes pagastā. Līguma summa EUR 1000,00. 3. Biedrībai VPDK “LETI” - projekts “Foto izstāde LETIEM 15”. Mērķis - veicināt Latviešu tautas deju tradīciju un aktīva dzīvesveida popularizēšanu, radot labvēlīgus apstākļus tautas deju attīstībai. Līguma summa EUR 270,00. 2018.gada Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu konkursa 3.kārtas iniciatīvu projekti atbalstīti ar kopējo summu EUR 1870,00. Informāciju sagatavoja Ruta Mieze,Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja

26.10.2018