Aktualitātes

Brocēnu novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām Solvita Upmane,                                                e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv, T. 63807306.

Aicinām piedalīties tiešsaistes lekcijā “Demokrātija darbībā”

Kurzemes NVO centrs aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus piedalīties tiešsaistes lekcijā “Demokrātija darbībā”, kuru vadīs lektore, PROVIDUS vadošā pētniece Līga Stafecka. Lekcija norisināsies 7. aprīlī, plkst. 10.00-12.00, izmantojot video konferenču platformu Zoom. Nodarbībā uzzināsiet: • Kas ir demokrātija? • Kāda ir valsts pārvaldes loma? • Valsts un pašvaldību sistēma – kā tā funkcionē? • Kāda ir laba pārvaldība? • Ko aktīvs iedzīvotājs var un ko nevar izdarīt vietējā un nacionālā līmenī?. Pieteikšanās lekcijai līdz 6. aprīlim (ieskaitot): tiešsaistē http://ejuz.lv/emokratijaarbiba, rakstot uz birojs@kurzemesnvo.lv, vai zvanot 20336896 (Līga Freiberga). Lekcija norisināsies izmantojot Zoom platformu. Tiešsaistes linku uz lekciju varēs saņemt piesakoties nodarbībai. Pieslēgšanās tiešsaistei sāksies 7. aprīlī no plkst. 9.30 (aicinām pieslēgties laicīgi, lai novērtu tehniskas aizķeršanās). Jautājumu gadījumā par Zoom izmantošanu sazināties ar Līgu pa tālr. 20336896, e-pasts liga@kurzemesnvo.lv. Līga Stafecka ir PROVIDUS vadošā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos ar vairāk nekā astoņu gadu pieredzi. Pētījusi jautājumus, kas saistīti ar parlamenta darba atklātību, korupcijas riskiem pašvaldībās, politisko partiju demokrātiju, veikusi priekšvēlēšanu kampaņu uzraudzību un izstrādājusi interneta rīku vēlētāju izglītošanai. Biedrība “Kurzemes NVO centrs” ir sabiedriskā labuma organizācija, kura jau 20 gadus darbojas ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un sniegt atbalstu biedrību un nodibinājumu darbam Kurzemē. Papildu informācija par biedrību mājas lapā www.kurzemesnvo.lv. Informāciju sagatavoja Līga Freiberga Biedrības „Kurzemes NVO centrs” projektu koordinatore T. 20336896, liga@kurzemesnvo.lv

01.04.2020

Biedrības un nodibinājumus aicina pieteikties individuālām konsultācijām

Kurzemes NVO centrs 17. martā Saldū visas dienas garumā ar iepriekšēju pierakstu aicina uz bezmaksas individuālajām konsultācijām  biedrību un nodibinājumu vadības, juridiskajos, grāmatvedības, saimnieciskās darbības, finanšu piesaistes, publicitātes un sadarbības jautājumos!  Pieteikties konsultācijai aicinām, zvanot pa tālr. 20336896 (Līga) vai rakstot uz birojs@kurzemesnvo.lv. Konsultēs Kurzemes NVO centra valdes locekle, grāmatvede, LM Sociālo uzņēmumu komisijas locekle Elīna Immere. Konsultācijas laiks - 1 stunda. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta! Noteikti aicinām konsultēties, ja ir neskaidrības vai vēlaties gūt pārliecību par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar organizācijas vadības, grāmatvedības jautājumiem. Taču būsim ļoti priecīgi, ja atnāksiet uz tikšanos arī tikai tāpēc, lai iepazītos ar mums un pārrunātu jūsu organizācijas aktualitātes, plānus, dzirdētu par tiem mūsu viedokli. Ļoti iespējams, ka mēs jums varam palīdzēt ar padomu, kontaktiem! Kurzemes NVO centrs ikdienā apmeklētājus pieņemam un bezmaksas konsultācijas sniedz pēc iepriekšējas pieteikšanās Kuldīgā, Liepājas ielā 8. Jautājumus var sūtīt arī uz e-pastu birojs@kurzemesnvo.lv. Konsultācijas biedrība "Kurzemes NVO centrs” nodrošina, īstenojot valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā Kultūras ministrijas piešķirtā finansējuma ietvarā.

03.03.2020

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS PROJEKTU konkursu 2020.gadam

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO INICIATĪVAS PROJEKTU konkursu 2020.gadam. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA: No 3.februāra līdz 2.martam plkst.17:00No 3.februāra līdz 2. marta plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts) IESNIEDZĒJS: biedrība, reliģiska organizācija, nodibinājums PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: līdz 12 mēnešiem PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA:Brocēnu novada administratīvā teritorija KONKURSAM PAREDZĒTAIS FINANSĒJUMS:15 000EUR MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMS VIENAM PROJEKTAM:1000 EUR (90 % pašvaldības līdzfinansējums, vismaz 10 % savs finansējums) PRIORITĀTE: publiski pieejamu ārtelpu teritoriju iedzīvināšana ar sabiedriskām aktivitātēm un pasākumiem. Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Brocēnu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, finansiāli atbalstīt reliģisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu sabiedriska labuma aktivitātes, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā, kā arī veicināt Brocēnu novada tēla popularizēšanu. Informatīvais seminārs š.g. 13. februārī plkst. 17:00 Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā (3.stāvā), Lielcieceres ielā 3, Brocēnos. Kontaktpersona: Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Solvita Upmane, e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv; +371 63807306   INICIATĪVAS PROJEKTU konkursa nolikums (.pdf) VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (.doc) IESNIEGUMS DALĪBAI PROJEKTU KONKURSĀ (.doc) PIETEIKUMA VEIDLAPA (.doc) BUDŽETA IZMAKSU VEIDLAPA (.doc) ATSKAITES VEIDLAPA (.doc) INFORMATĪVĀ SEMINĀRA PREZENTĀCIJA (.ppt) 

20.02.2020

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU PROJEKTU konkursu 2020.gadam

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU PROJEKTU konkursu 2020.gadam. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:  No 3.februāra līdz 2.martam plkst. 17:00 No 3.februāra līdz 2. marta plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts)  IESNIEDZĒJS: biedrība, reliģiska organizācija, nodibinājums PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: līdz 12 mēnešiem PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA:Brocēnu novada administratīvā teritorija KONKURSAM PAREDZĒTAIS FINANSĒJUMS: 9000 EUR MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMS VIENAM PROJEKTAM:1500 EUR (80 % pašvaldības līdzfinansējums, 20 % savs finansējums)  Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa mērķis ir veicināt un atbalstīt nevalstisko organizāciju līdzdalību Brocēnu novada bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika organizēšanā, rīkojot dalībnieku interesēm atbilstošas nometnes. Informatīvais seminārs š.g. 13. februārī plkst. 17:00 Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā (3.stāvā), Lielcieceres ielā 3, Brocēnos. Kontaktpersona: Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Solvita Upmane, e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv; +371 63807306   BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU PROJEKTU konkursa nolikums (.pdf) VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (.doc) IESNIEGUMS DALĪBAI PROJEKTU KONKURSĀ (.doc) PIETEIKUMA VEIDLAPA (.doc) BUDŽETA IZMAKSU VEIDLAPA (.doc) ATSKAITES VEIDLAPA (.doc) INFORMATĪVĀ SEMINĀRA PREZENTĀCIJA (.ppt) 

20.02.2020

Brocēnu novada pašvaldība izsludina BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO SPORTA PASĀKUMU PROJEKTU konkursu 2020.gadam

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒTO SPORTA PASĀKUMU PROJEKTU konkursu 2020.gadam PIETEIKUMU IESNIEGŠANA: No 3.februāra līdz 2.martam plkst. 17:00 No 3.februāra līdz 2. marta plkst. 23:59 (drošs elektroniskais paraksts) IESNIEDZĒJS: biedrība, reliģiska organizācija, nodibinājums PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: līdz 12 mēnešiem PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETA:Brocēnu novada administratīvā teritorija MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMS VIENAM PROJEKTAM:2500 EUR (50 % pašvaldības līdzfinansējums, vismaz 50 % savs finansējums) Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto sporta pasākumu projektu konkursa mērķis ir noteikt Brocēnu novadam piemērotākos un atbilstošākos sporta pasākumu projektus,kas veicinātu sporta dzīves daudzveidību un attīstību novadā, kā arī popularizētu Brocēnu novada tēlu. Informatīvais seminārs š.g. 13. februārī plkst. 17:00 Brocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā (3.stāvā), Lielcieceres ielā 3, Brocēnos. Kontaktpersona: Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja Solvita Upmane, e-pasts: solvita.upmane@broceni.lv; +371 63807306 SPORTA PASĀKUMU PROJEKTA konkursa nolikums (.pdf) VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (.doc) IESNIEGUMS DALĪBAI PROJEKTU KONKURSĀ (.doc) PIETEIKUMA VEIDLAPA (.doc) BUDŽETA IZMAKSU VEIDLAPA (.doc) ATSKAITES VEIDLAPA (.doc) INFORMATĪVĀ SEMINĀRA PREZENTĀCIJA (.ppt)

20.02.2020

Iniciatīvas projektu konkursa II kārtas izvērtētie projekti un piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums

Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto projektu pieteikumu izvērtēšanas un īstenošanas uzraudzības darba grupa, atbilstoši “Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikumam” (apstiprināts ar Brocēnu novada pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.2, 13.§), ir izvērtējusi un Brocēnu novada pašvaldības dome 26.09.2019. apstiprinājusi līdzfinansējumu iesniegtajiem projektiem: INICIATĪVAS PROJEKTU KONKURSĀ II KĀRTĀ PIEŠĶIRTAIS BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMSNr.IesniedzējsProjekta nosaukumsVid. specifisko vērtēšanas kritēriju punktu skaitsPiešķirtais pašvaldības līdzfinansējums, EUR1.Biedrība “Brocēnu un Saldus Jātnieku Klubs”"Telts - vieta, kur iepazīt zirgus no krēpju galiem līdz pakaviem!"18,831000,002.Biedrība “Brocēnu hokeja klubs”Ekspozīcijas “Brocēnu futbola vēstures zelta mirkļi” papildināšana18,17179,003.Biedrība “RažoJums”“Dari ko darīdams – dari no sirds”17,00986,004.Biedrība “Laikavots”“Svinīgs pasākums Latvijas audžuģimenēm 15 gadu jubilejā”16,831000,005.Biedrība "EB FITNESS"““Laiks sev” – veselības vingrošana māmiņām”16,83383,766.Biedrība “Brocēnu hokeja klubs”“Kāpsim kopā”16,83910,007.Blīdenes evaņģēliski luteriskā draudze“LAPENES atjaunošana”16,831000,008.Biedrība “Gaiķu varavīksne”“Atrodi savu talantu!”16,33998,009.Biedrība “Mantinieki”“Latvijas Neatkarības kara piezīmes Brocēnos”15,83380,0010.Biedrība “Saldus jauniešu dome “Es un Mēs””“Sakop un IERAUGI”15,20645,0011.Biedrība Novusa klubs ”Jaunpils”“Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Remtes pagasta sporta bāzei”13,17742,8812.Biedrība “VK Saldus”“Volejbola treniņu efektivitātes celšana”13,000,00Kopā:8224,64 Informāciju sagatavoja: Solvita Upmane Brocēnu novada pašvaldības projektu vadītāja solvita.upmane@broceni.lv Tālrunis: 63807306  

30.09.2019