Lauksaimniecība

Lauksaimniecība, celtniecība, mežsaimniecība

Brocēnu lauku attīstības konsultante - Ilze Tomanoviča

Pieņemšanas vieta:
Pirmdienās, otrdienās lauku konsultāciju birojā Saldū, Striķu iela 2, otrais stāvs.
Mēneša pirmā trešdiena no 9.00-12.00 Gaiķu pagasta pārvaldē.
Mēneša otrā trešdiena no 9.00-12.00 Blīdenes pagasta pārvaldē.
Ceturtdien, piektdien Remtes pagasta pārvaldē.

Cieceres pagasta lauksaimniekus gaidīšu Saldū, birojā pirmdienās, otrdienās.
Tel. 27806185
e-pasts: ilze.tomanovica@llkc.lv
 

Notiks pirmā 2018.gada LOSP ikmēneša sapulce

Pievienots: 18.01.2018

Informāciju sagatavoja: Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sabiedrisko attiecību speciāliste.

 

17.janvārī plkst.12:00 Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce.

 

Jau ilgstoši gan Eiropas Savienības (ES) kontekstā, gan Latvijā tiek diskutēts par klimata politiku pēc 2020. gada, lai informētu par Latvijas saistībām klimata jomā attiecībā uz lauksaimniecības nozari sapulcē piedalīsies Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja Kristīne Sirmā.

 

Konkretizējot zemkopību klimata politikas kontekstā, par lauksaimniecības nozaru attīstības prognozēm līdz 2030.gadam un pasākumiem emisiju samazināšanai lauksaimnicībā ar ziņojumu uzstāsies Latvijas Lauksaimniecības univirsitātes speciālisti.

 

Ņemot vērā, ka jau pagājušajā gadā aizsākās diskusijas Kopējās lauksamniecības politikas (KLP) perspektīvām pēc 2020.gada uz sapulci esam aicinājuši ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktori Lieni Jansoni un Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietnieku Zigmāru Ķikānu.

     

_______________________________

 

Biedrība - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) - ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 59 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.

 

 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv