Kultūra

Palīdzam uzlabot lasītprasmes – “Burtošanas čempionāts” un citas bērnu aktivitātes

Pievienots: 30.01.2018

Janvāris bijis bagāts ar bērnu aktivitātēm bibliotēkā. Ar spēlēm un kopīgu lasīšanu veicinām lasītprasmes. Šoreiz gribam izcelt divas spēles, kuras palīdz
bērniem. Mazākajiem burtus vārdos salikt palīdz spēle “Mācīsimies burtus un vārdus”. Sākumskolas bērni un pat pieaugušie labprāt spēlē Burtošanas čempionātu – spēli ar zilbju
kartiņām, kura ir azartiska un jautrību izraisoša. Pirms iegādāties šādas attīstošas
spēles ģimenei, aicinām tās izmēģināt bibliotēkā. Janvārī sveicām čaklākos klašu kolektīvus, kuri balsoja par Bērnu žūrijas grāmatām. Šogad visaktīvāk strādāja 2.a klase un skolotāja Dace Viļumsone. Paldies visām aktīvajām skolotājām! Paldies visiem,
kuri lasīja un balsoja par izlasītajām grāmatām Lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija! Tā iepazīstina ar īpašas komisijas ieteiktajām jaunākajām bērnu grāmatām.
Dāvanā katrs saņēma aprocīti ar simboliem. Brocēnos šogad šai aktivitātei pievienojās arī PII Varavīksne audzēkņi un kopīgais dalībnieku skaits sasniedza 200.
Projektu nedēļā skolēni apmeklēja bibliotēku un centās uzlabot savas prasmes informācijas meklēšanā. Tādas prasmes kā spēja meklēt grāmatas satura rādītājā mazajiem
skolēniem vēl jāmācās. Bibliotēkas darbinieki piedalījās Alternatīvās olimpiādes sagatavošanā un vadīšanā, attīstot un novērtējot skolēnu prasmes.
Informāciju sagatavoja
Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja Valda Ozoliņa