Kultūra

Ko darīt bērnam vasarā? Jautā bibliotekārei!

Pievienots: 14.06.2018

No 11.jūnija līdz 15.jūnijam bibliotēkā Brocēnos notika nodarbības pirmās klases beidzējiem, lai viņi iepazītos ar brīvā laika pavadīšanas iespējām mūsu iestādē. Atklājumu nedēļa pēc vecāku

ierosinājuma tika organizēta jau divpadsmito gadu. Vasarā bibliotēkā tiek gaidīti visu vecumu bērni, taču īpaša vērība tiek pievērsta jaunāko klašu skolēniem – ir jāiemācās saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Paldies vecākiem un vecvecākiem, kuri regulāri ved savus bērnus uz kultūras iestādēm! Tad bērni jūtas

bibliotēkā droši un ir apguvuši iemaņas komunikācijā ar bērniem un bibliotekāriem. Šie bērni zina, ka bez

grāmatām un spēlēm bibliotekārei var jautāt arī krāsojamās un uzdevumu lapas, no kurām tad tiek nokopēta

interesantākā. Ir tādas skolēnu grupas, kuriem ir iepatikusies viena konkrēta spēle, un viņi, piemēram, ričuraču nāk spēlēt katru dienu. Galda spēles spēlēt

nāk vienas ģimenes bērni vai draudzenes, bet reizēm satiekas tie, kuriem draugu neesot vai tie pa vasaru aizbraukuši

uz laukiem. Populārākās spēles ir Halli galli, Halli cups, Burtošanas čempionāts, Alias, Jenga, Icecool. Vai dators var palīdzēt izkustēties un sacensties? Jā, jo bibliotēkā ir spēļu dators

xbox one kinekt, kurš dod iespēju pat četriem spēlēt boulingu, tenisu, rāpties pa klintīm un braukt ar ūdensmotociklu utt. Vasarā, trešdienās plkst.14.00, īpaši aicinām kopā sanākt sākumskolas skolēnus,

lai viņiem organizētu radošās nodarbības un spēles. Lai izdodas padarīt krāsainas vasaras dienas ar jauniem atklājumiem un spēlesprieku!

Informāciju sagatavoja

Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja Valda Ozoliņa