Kultūra

Top grāmatas “Gaiķu pagasts vēstures līkločos” pirmā daļa

Pievienots: 05.02.2016

Sapnis lēnām top par īstenību. Gada garumā, piedaloties dažādos projektu konkursos, iegūts daļējs finansējums, lai varētu sākt realizēt  Hermīnes Edelmanes iecerēto, t.i., izdot grāmatu par Gaiķu pagastu.

Šobrīd top grāmatas “Gaiķu pagasts vēstures līkločos” pirmā daļa, kurā ir aprakstīti notikumi no Gaiķu muižas veidošanās pirmsākumiem līdz 1945.g. pavasarim.

Grāmata plānota  A4 formātā  ar 272.lpp. kurās  tiks ievietotas  fotogrāfijas, kartes. 

Grāmatas “Gaiķu pagasts vēstures līkločos “ pirmās daļas atvēršanas svētki notiks   šogad  4. jūnijā, Gaiķu pamatskolā. Sīkāka informācija sekos.

Lai izdotu grāmatas otro daļu  ir nepieciešams  vēl finansējums.

Visi, kuri  vēlas piedalīties grāmatas  “Gaiķu pagasts vēstures līkločos “ otrās daļas izdošanā, lūgums ziedot: 

Brocēnu novada dome
PVN maks. Nr.: 90000024417
Adrese: Lielcieceres iela 3, Brocēni LV3851
Banka: Swedbank
Konts: LV72HABA0551040166615
Kods: HABALV22
ziedojuma mērķis: Gaiķu pagasta grāmatai
( OBLIGĀTI  JĀNORĀDA  ZIEDOJUMA  MĒRĶIS) 

Inese Gulbe-Rodionova