Bibliotēkas

Lasīšanas prieks rodas darbojoties

Vai bērniem patīk dažādi uzdevumi par izlasītajām grāmatām? Vai patīk zīmēt un sarunāties ar pieaugušajiem? Jaunais projekts parāda, ka bērniem tas ir interesanti. Pirmo reizi izdevniecība “Liels un mazs” organizēja lasīšanas veicināšanas aktivitātes, kurās darboties pieteicās 5 bibliotēkas no Brocēnu  novada (kurām ir iespēja sadarboties ar skolu un bērnudārzu). Projektā ir sešas bilžu grāmatas, kuras bērniem no 4 līdz 8 gadiem tiek piedāvātas lasīt kopā ar pieaugušajiem. Tas ir starptautisks lasīšanas veicināšanas projekts “Mūsu mazā bibliotēka”. Gandarījums ir par glītām un jēgpilnām darba burtnīcām, kuras bez maksas tika nodrošinātas katram dalībniekam. Brocēnos, piemēram, skolas bibliotēkai tika nodotas 80 darba burtnīcas un pirmsskolai – 110. Audzinātājām un bibliotekārēm jāizlemj, kuri uzdevumi un kā veicami katrā vecuma grupā. Jau pirms darba burtnīcu saņemšanas varēja izmantot ierosmes jautājumus, par kuriem bija parūpējušies organizētāji. Darbošanās šajā projektā turpināsies līdz 2019.gada beigām. Pildot uzdevumus, bērni varēs vēlreiz atgriezties pie grāmatās iepazītajiem varoņiem, dziļāk izprast izlasītos stāstus un pētīt ilustrācijas. Projekta laikā skolas, bibliotēkas un bērnudārzi varēs iesaistīties arī citos konkursos un tikties ar grāmatu autoriem. Projektā “Mūsu mazā bibliotēka” iekļautas šādas grāmatas: Hili Randa, Katerīne Zaripa “Sniegbaltais un ogļmelnais”; Peters Svetina, Damjans Stepančičs “Brīnumu gredzens”; Majda Korena, Agata Dudeka “Uzvāri man pasaciņu!”; Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska “Vista vai ola?”; Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka “Lūdzu, apskauj mani”; Mārtiņš Zutis “Nenotikušais atklājums”. Informāciju sagatavoja Valda Ozoliņa, projekta koordinatore, Brocēnu pašvaldības bibliotēkas

12.12.2018

Iespējas bibliotēkā Brocēnos šoruden

Atsākušās tikšanās reizes otrdienās Lasītāju klubā, seniori pulcējas veselības veicināšanas projektā peldbaseina apmeklēšanai un uz lekcijām, tiek iepirktas grāmatas un periodika. Apmeklētāji rosina organizēt satikšanos ar ceļotājiem, deju svētku organizatoriem, mācītāju, rokdarbniekiem. Rudens sezona bibliotēkā sākās18. septembrī, kad Brocēnos izskandēja M. Zālītes dzejas kompozīcija NOSKAŅA DZIMTENEI. Paldies aktrisei Sigitai Jevgļevskai par sirsnību un dzejas mīlestību, paldies par kopā būšanu un drosmi runāt par pamatvērtībām! Otra tikšanās ar aktrisi ieplānota 15. oktobrī, kad runāsim par “Likteņa līdumnieku” filmēšanu un aktieru dzīves līkločiem. 9. oktobrī diskusija par Māras Zālītes romānu “Paradīzes putni” sākās ar atmiņām par mājās gatavotām tortēm un jautājumu – vai šodien mājās gatavota kūka ir vērtība? Romāns ir otrā daļa grāmatai “Pieci pirksti” – skaudri stāsti par dzīvi pēc atgriešanās no Sibīrijas. Secinājums - mēs esam tik dažādi, skaudras atmiņas sakrājušās vai katram. Kā atrast to vieglumu un humoru kā Mārai Zālītei, lai uz to paskatītos, lai par to runātu gaiši? Oktobra sākumā bibliotēkas darbinieki aicināja ar velosipēdiem doties uz jauno skatu torni, lai baudītu rudenīgo ainavu. Pirmā pieturas vieta bija Cieceres upes izteka no Cieceres ezera. Sociālajos tīklos esam ievietojuši arī fotogrāfijas. Labi, ka ir norādes uz skatu torni, lai steidzīgie neaizbrauc garām - no ceļa skatu tornis tā īsti nav redzams. Tālumā no torņa redzam Cieceres ezera Ozolu salu, kuras platība ir ap 14 ha. Pretējā virzienā redzama čiekuriem bagāta egle. Cemex virzienā saskatāma gaiša augsta ēka, izskatās visaugstākā Brocēnos, taču vai viss ir tā kā izskatās? Šī ēka redzama arī no Mego stāvlaukuma. Jautājums par šo ēku varētu būt pat kādā konkursā. Brauciena ar velosipēdiem noslēgums bija pie jaunās skulptūras netālu no “Krūzām”. Prieks par šo skaisto ainavu.  Uz satikšanos bibliotēkā Brocēnos! Informācijai sekojiet plakātos un jautājiet bibliotēkā. Informāciju sagatavoja Valda Ozoliņa,  Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja Ienāciet mūsu lapā: http://www.draugiem.lv/broceni.biblioteka/

14.10.2018