Bibliotēkas

Lasa, cep un ceļo – lieli un mazi bibliotēkā!

Bibliotēkā Brocēnos vasara ir karsts darba laiks. Notiek ceturtdienu nodarbības skolēniem, aktīvi tiek lasītas projekta “Bērnu žūrija” grāmatas un seniori devās apceļot savu novadu un ieraudzīt jaunumus. Par to sīkāk rakstam arī sociālajos tīklos. Pēc aktīvās nodarbību nedēļas jūnija vidū bibliotēkā tika nolemts, ka turpināsim organizēt tematiskas nodarbības reizi nedēļā. Tajās pulcējas 1.-4.klašu skolēni, lai spēlētu spēles, klausītos iknedēļas grāmatu apskatu un piedalītos radošā darbnīcā par kādu no izvēlētajām tēmām. Bibliotēkā izvietota zīmējumu izstāde, kura tapa pēc Ineses Zanderes grāmatas apspriešanas. Šo dzejoļu grāmatu iesakām iegādāties vecākiem, lai mājās regulāri apspriestu labo ideju, ka vienmēr der uzmanīties un zināt par biežākajām traumām, kuras var apdraudēt bērnu. Dzejoļi jautri un ar humoru iespējams apspriest šo tēmu. Nākamā aktuālā tēma – lasi pavārgrāmatas ar bibliotekāri! 18.jūlijā skolēni iepazinās ar grāmatām par veselīgu uzturu un atrada interesantas receptes. Veidojās saturīga diskusija un turpinājumā notika praktiska nodarbība keksu gatavošanā. Kamēr krāsniņā tapa gardumi, bērni laukā spēlēja "Namiņš deg"un "Div par maz, trīs par daudz" - senas spēles, kuras rada jautrību visos laikos. Pēc rotaļām sekoja saldākā daļa - izceptā degustācija. Nodarbības notiek ceturtdienās 14.00. Atkarībā no laika apstākļiem spēles tiek spēlētas iekštelpās vai ārā. Laika apstākļi varētu ietekmēt pastaigas uz Mežaparku vai trenažieriem, zīmēšanu uz asfalta, taču grāmatu izpēti, prāta uzdevumu izpildi un šokolādes glazūras gatavošanu keksiem tie netraucēs. Nodarbības turpināsies arī augustā līdz tam brīdim, kad domas pārslēgsies uz skolas gaitu tuvumu. Informāciju sagatavoja Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja Valda Ozoliņa

02.08.2019

Čaklākie lasītāji no Brocēniem svin svētkus Gaismas pilī

Šogad 9. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar krāšņiem svētkiem noslēdzās lasīšanas veicināšanas programma ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018”. No Brocēniem tos apmeklēt bija iespēja 6 čaklākajiem lasītājiem un 2 bibliotekārēm. Pavisam Brocēnos programmā piedalījās 200 skolēnu, taču ne visiem pietika pacietības izlasīt visas 6 ieteiktās grāmatas. Janvārī notika balsošana par grāmatām, lai noskaidrotu visinteresantākās. Svētkos Rīgā tika apbalvoti iemīļotāko grāmatu autori, bērnus iepriecināja skatuves mākslinieki. Katrs svētku dalībnieks saņēma dāvaniņu, bet bibliotēkai tika dāvināta galda spēle “Šurpu turpu” par Latvijas apceļošanu. Paldies Latvijas galda spēļu uzņēmumam “Brain Games”! Gaismas pilī bērnus pārsteidza neparastas izstādes, piemēram, šķirot grāmatu, tās ilustrācija parādās pa visu sienu. Ar “dzīvas “grāmatas instalācijas palīdzību bērnam ļauj nokļūt grāmatas fantāzijas pasaulē - to šobrīd atļauj tehnoloģijas. Noslēgumā svētku rīkotāji bija parūpējušies, lai būtu iespēja apmeklēt kādu no muzejiem. Brocēnieki devās uz Dabas muzeju, kurā ar patiesu aizrautību meklēja atbildes uz piedāvātajiem jautājumiem. Bibliotekārēm jāsecina, ka čaklākie lasītāji ir arī zinātkāri dabaszinātnēs. Lai arī turpmāk ir atklājumu prieks! Informāciju sagatavoja Valda Ozoliņa, Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja

10.03.2019

No grāmatām līdz rīta vingrošanai un Danilānam – bibliotekāru darba lauks Brocēnos

Februāris sācies ar nodarbību plānošanu veselības veicināšanas projektā un skolēnu masveida aktivitātēm, balsojot par labākajām grāmatām un meklējot informāciju projektu nedēļā. Lasītāju klubā tika atbalstīta doma, ka ar grāmatu un žurnālu lasīšanu par veselību nepietiek. Jādarbojas pašiem arī fiziski! Pie visām citām aktivitātēm Brocēnos vēlamies pievienot arī iespēju reizi nedēļā rīta pusē vingrot speciālista uzraudzībā. Projektā tiks dota iespēja jau ar februāra beigām to izmēģināt (ceram izveidot regulāru grupu). Sekojiet afišām un piesakieties! Arī braucieni senioriem uz peldbaseinu turpinās – varat par šo aktivitāti interesēties bibliotēkā. Maija sākumā organizēsim tikšanos ar profesoru Anatoliju Danilānu, lai uzklausītu viņa ieteikumus veselīgākai dzīvei. Brocēnos, kā katru gadu, pirmklasnieki projektu nedēļā devās iepazīties ar mūsu bibliotēku – meklēja informāciju par konfekšu ražošanu un kartupeļiem, atkārtoja alfabētu un mācījās to pielietot. 3.b klase iepazinās ar jaunākajām grāmatām, 3.a klase interesējās par kinētiskajām smiltīm un ieinteresēti veica bibliotekāru uzdevumus. Ļoti aktīvi bija 2.a klases skolēni, kuri pārbaudīja savas zināšanas un interesējās par senlietām. Visvairāk uzdevumu un visprecīzāk veica 4.b klases skolēni, kuri pierādīja spēju sameklēt informāciju dažādās enciklopēdijās un draudzīgu garu galda spēlēs. Noslēgumam tuvojas Bērnu žūrijas ekspertu balsošana par iemīļotajām grāmatām. Pagājušajā mēnesī nobalsoja 181 dalībnieks, bet, termiņa pagarinājuma dēļ, vēl varētu pievienoties kāds desmits. Šogad katrs balsotājs dāvanā saņēma caurspīdīgu lineālu ar uzrakstu “Lasi un vērtē”. Informāciju sagatavoja Valda Ozoliņa, Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja

12.02.2019

Būs iespējas braukt ekskursijās, kļūt veselākam un apspriesties bibliotēkā

Ko mums nesīs jaunais gads, kādas iespējas varēsim izmantot? Varbūt paši varam ierosināt kaut ko tādu, kas mums vajadzīgs vai mūs iepriecinātu? Bibliotēka Brocēnos pulcēja savus aktīvistus, lai pie tējas vai kafijas tases apspriestu nākotnes ieceres, iepazītos ar kultūras centra vadošajiem cilvēkiem un savstarpēji bagātinātos. Lasītāju klubā katru otrdienu 9.30 turpināsies tikšanās reizes ar ceļotājiem, notiks diskusijas un tiks stāstīts par jaunāko literatūru. Ceļotāja Dzintra Edelmane tikko bijusi Argentīnā un labprāt dalās iespaidos par ceļojumiem. Tika ierosināts runāt par A.Akmentiņa romānu “Skolotāji”, K.Ulbergas aprakstīto neparasto situāciju romānā “Tur”. No dažādiem ierosinājumiem un piedāvājumiem veidojas Lasītāju kluba aktivitāšu plāns. Par ekskursiju pavasarī izskanēja ierosinājums apmeklēt Ķemeru Nacionālo parku un uzzināt, kas gan ir interesants purva ainavā, kā arī apmeklēt Šlokenbekas muižas ansambli – vienīgo nocietinātas viduslaiku muižas paraugu Latvijā. Vēl atsaucību guva ierosinājums mazākās grupās doties uz teātri, uz kurieni aizvest piedāvāja biedrības “Mana vide” vadītājs Uldis Kuģis. Viņš arī bagātināja mūsu tikšanos ar klavierspēles improvizāciju. Kultūras centra vadītāja Antra Rokole iepazīstināja ar savām kolēģēm – Kristīni un Oksanu, kuras asprātīgi apspēlēja stāstu par dzimto pusi Saldus novadā. Jau trešo gadu notiks aktivitātes veselības veicināšanas projektā, kurā bibliotēka organizē 2 aktivitātes – veselību veicinošas lekcijas un senioru grupu baseina apmeklējumiem. Šogad pēc iedzīvotāju ierosinājuma un ar pašvaldības atbalstu tiks organizēta vingrošana ar ārstniecisku ievirzi senioriem (vienu reizi nedēļā rīta pusē). Pasākuma apmeklētāji daudz jautājumu uzdeva par jaunumiem Brocēnos un turpmāko attīstību, izteica savus ierosinājumus. Tikšanās noslēgumā tika prezentētas galda spēles “5 sekundes”, “Saderēsim” un Alias, kuras izraisīja vispārēju jautrību. Lai spēles elementi mūs pavada visu gadu un sniedz prieku ikdienā! Informāciju sagatavoja Valda Ozoliņa, Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja

09.01.2019

“Mūsu mazā bibliotēka”

Lai dažādotu bibliotēkas piedāvājumu ģimenēm ar bērniem vecumā no 4 līdz 8 gadiem, Blīdenes pagasta bibliotēka darbojas bērnu grāmatu izdevniecības “Liels un mazs” starptautiskajā lasīšanas veicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”. Projektā “Mūsu mazā bibliotēka” ir izdotas sešas bilžu grāmatas. Bilžu grāmatas formāts ir īpaši piemērots un saistošs bērniem, kas vēl tikai apgūst un attīsta lasītprasmi. Projektā cītīgi darbojas pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” grupas “Mārīte” bērni un Blīdenes pamatskolas 1. klases audzēkņi. Iepazīt projekta grāmatas un kopīgi izlasīt bērniem palīdz grupiņu un klašu audzinātājas. Pēc katras grāmatas izlasīšanas ar bērniem pārrunājam par izlasīto. Pildot darba burtnīcas, vēlreiz atgriežamies pie grāmatā iepazītajiem varoņiem, dziļāk izprotot izlasīto stāstu. Grupas “Mārīte” bērni kopā ar audzinātājām darba burtnīcas pilda uz vietas grupiņā, bet 1. klases audzēkņi kopā ar skolotāju darba burtnīcas aizpilda bibliotēkā. Nodarbībās ir būtiski bērniem parādīt, ka lasīšana var būt aizraujoša un vienojoša nodarbe, kas ir cieši saistīta ar citām radošām izpausmēm – teātri, zīmēšanu, rakstīšanu, fantazēšanu, eksperimentēšanu. Savus radošos darbu bērni atstāj bibliotēkā apskatei. Informāciju sagatavoja Vineta Sproģe, Blīdenes pagasta bibliotēkas vadītāja 

12.12.2018

Lasīšanas prieks rodas darbojoties

Vai bērniem patīk dažādi uzdevumi par izlasītajām grāmatām? Vai patīk zīmēt un sarunāties ar pieaugušajiem? Jaunais projekts parāda, ka bērniem tas ir interesanti. Pirmo reizi izdevniecība “Liels un mazs” organizēja lasīšanas veicināšanas aktivitātes, kurās darboties pieteicās 5 bibliotēkas no Brocēnu  novada (kurām ir iespēja sadarboties ar skolu un bērnudārzu). Projektā ir sešas bilžu grāmatas, kuras bērniem no 4 līdz 8 gadiem tiek piedāvātas lasīt kopā ar pieaugušajiem. Tas ir starptautisks lasīšanas veicināšanas projekts “Mūsu mazā bibliotēka”. Gandarījums ir par glītām un jēgpilnām darba burtnīcām, kuras bez maksas tika nodrošinātas katram dalībniekam. Brocēnos, piemēram, skolas bibliotēkai tika nodotas 80 darba burtnīcas un pirmsskolai – 110. Audzinātājām un bibliotekārēm jāizlemj, kuri uzdevumi un kā veicami katrā vecuma grupā. Jau pirms darba burtnīcu saņemšanas varēja izmantot ierosmes jautājumus, par kuriem bija parūpējušies organizētāji. Darbošanās šajā projektā turpināsies līdz 2019.gada beigām. Pildot uzdevumus, bērni varēs vēlreiz atgriezties pie grāmatās iepazītajiem varoņiem, dziļāk izprast izlasītos stāstus un pētīt ilustrācijas. Projekta laikā skolas, bibliotēkas un bērnudārzi varēs iesaistīties arī citos konkursos un tikties ar grāmatu autoriem. Projektā “Mūsu mazā bibliotēka” iekļautas šādas grāmatas: Hili Randa, Katerīne Zaripa “Sniegbaltais un ogļmelnais”; Peters Svetina, Damjans Stepančičs “Brīnumu gredzens”; Majda Korena, Agata Dudeka “Uzvāri man pasaciņu!”; Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska “Vista vai ola?”; Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka “Lūdzu, apskauj mani”; Mārtiņš Zutis “Nenotikušais atklājums”. Informāciju sagatavoja Valda Ozoliņa, projekta koordinatore, Brocēnu pašvaldības bibliotēkas

12.12.2018

Iespējas bibliotēkā Brocēnos šoruden

Atsākušās tikšanās reizes otrdienās Lasītāju klubā, seniori pulcējas veselības veicināšanas projektā peldbaseina apmeklēšanai un uz lekcijām, tiek iepirktas grāmatas un periodika. Apmeklētāji rosina organizēt satikšanos ar ceļotājiem, deju svētku organizatoriem, mācītāju, rokdarbniekiem. Rudens sezona bibliotēkā sākās18. septembrī, kad Brocēnos izskandēja M. Zālītes dzejas kompozīcija NOSKAŅA DZIMTENEI. Paldies aktrisei Sigitai Jevgļevskai par sirsnību un dzejas mīlestību, paldies par kopā būšanu un drosmi runāt par pamatvērtībām! Otra tikšanās ar aktrisi ieplānota 15. oktobrī, kad runāsim par “Likteņa līdumnieku” filmēšanu un aktieru dzīves līkločiem. 9. oktobrī diskusija par Māras Zālītes romānu “Paradīzes putni” sākās ar atmiņām par mājās gatavotām tortēm un jautājumu – vai šodien mājās gatavota kūka ir vērtība? Romāns ir otrā daļa grāmatai “Pieci pirksti” – skaudri stāsti par dzīvi pēc atgriešanās no Sibīrijas. Secinājums - mēs esam tik dažādi, skaudras atmiņas sakrājušās vai katram. Kā atrast to vieglumu un humoru kā Mārai Zālītei, lai uz to paskatītos, lai par to runātu gaiši? Oktobra sākumā bibliotēkas darbinieki aicināja ar velosipēdiem doties uz jauno skatu torni, lai baudītu rudenīgo ainavu. Pirmā pieturas vieta bija Cieceres upes izteka no Cieceres ezera. Sociālajos tīklos esam ievietojuši arī fotogrāfijas. Labi, ka ir norādes uz skatu torni, lai steidzīgie neaizbrauc garām - no ceļa skatu tornis tā īsti nav redzams. Tālumā no torņa redzam Cieceres ezera Ozolu salu, kuras platība ir ap 14 ha. Pretējā virzienā redzama čiekuriem bagāta egle. Cemex virzienā saskatāma gaiša augsta ēka, izskatās visaugstākā Brocēnos, taču vai viss ir tā kā izskatās? Šī ēka redzama arī no Mego stāvlaukuma. Jautājums par šo ēku varētu būt pat kādā konkursā. Brauciena ar velosipēdiem noslēgums bija pie jaunās skulptūras netālu no “Krūzām”. Prieks par šo skaisto ainavu.  Uz satikšanos bibliotēkā Brocēnos! Informācijai sekojiet plakātos un jautājiet bibliotēkā. Informāciju sagatavoja Valda Ozoliņa,  Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja Ienāciet mūsu lapā: http://www.draugiem.lv/broceni.biblioteka/

14.10.2018