Kultūra

Realizēts projekts “Mēģinājumu tērpu iegāde Blīdenes pagasta un Brocēnu novada identitātes stiprināšanai”

Realizējot Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu “Mēģinājumu tērpu iegāde Blīdenes pagasta un Brocēnu novada identitātes stiprināšanai” biedrība vidējās paaudzes deju kolektīvs  „LETI” ieguva pašizstrādāta dizaina mēģinājuma tērpus 14 sieviešu un 10 vīriešu mēģinājuma tērpa komplektus. Līdz ar to iegādātais mēģinājumu apģērbs ir ne tikai kolektīva, bet arī novada atpazīstamības veicināšanas simbols kā vietējā, tā starptautiskā mērogā. 21. jūnijā zibakcijā „Līgosvētku ieskandināšana”  laikā VPDK „LETI” demonstrēja jauniegūtos mēģinājuma tērpus Brocēnu iedzīvotājiem un viesiem. Pateicoties Jauniešu centram „Kopā”, kas mums aizdevu pārvietojamo skandu deju kolektīvs varēja realizēt zibakciju - nodejojot sagatavotās dejas pie domes ēkas, Veikala „Labais” auto stāvlaukumā un pie kultūras nama laukumā. Zibakcijas laikā, ceļā satiktajiem cilvēkiem, sadāvināti vairāk kā 50 jāņu zāļu pušķīši, novēlot lustīgus svētkus, tādējādi iepriecinot Brocēnu iedzīvotājus un viesus. Dejotājiem lepnums par kopīgi izstrādāto mēģinājuma tērpu dizainu un kopā pavadīto laiku, kas saliedēja kolektīvu. Šīs vasaras nozīmīgākais notikums LETIEM bija dalība XXVvispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Deju svētki nozīmē ne tikai krāšņu koncertu, bet arī cītīgu un regulāru darbu katrā mēģinājumā. Vienoti un ērti mēģinājuma tērpi ik dienas palīdzēja veidot kolektīva vizuālo koptēlu, kas dejotājos radīja piederības izjūtu, kā arī atviegloja vadītājas Lāsmas Kramas darbu, ļaujot kolektīvu tvert kā vienu veselumu.                             Projekta vadītāja Inga Treimane-Šulce.

25.07.2018

Ko darīt bērnam vasarā? Jautā bibliotekārei!

No 11.jūnija līdz 15.jūnijam bibliotēkā Brocēnos notika nodarbības pirmās klases beidzējiem, lai viņi iepazītos ar brīvā laika pavadīšanas iespējām mūsu iestādē. Atklājumu nedēļa pēc vecāku ierosinājuma tika organizēta jau divpadsmito gadu. Vasarā bibliotēkā tiek gaidīti visu vecumu bērni, taču īpaša vērība tiek pievērsta jaunāko klašu skolēniem – ir jāiemācās saturīgi pavadīt brīvo laiku. Paldies vecākiem un vecvecākiem, kuri regulāri ved savus bērnus uz kultūras iestādēm! Tad bērni jūtas bibliotēkā droši un ir apguvuši iemaņas komunikācijā ar bērniem un bibliotekāriem. Šie bērni zina, ka bez grāmatām un spēlēm bibliotekārei var jautāt arī krāsojamās un uzdevumu lapas, no kurām tad tiek nokopēta interesantākā. Ir tādas skolēnu grupas, kuriem ir iepatikusies viena konkrēta spēle, un viņi, piemēram, ričuraču nāk spēlēt katru dienu. Galda spēles spēlēt nāk vienas ģimenes bērni vai draudzenes, bet reizēm satiekas tie, kuriem draugu neesot vai tie pa vasaru aizbraukuši uz laukiem. Populārākās spēles ir Halli galli, Halli cups, Burtošanas čempionāts, Alias, Jenga, Icecool. Vai dators var palīdzēt izkustēties un sacensties? Jā, jo bibliotēkā ir spēļu dators xbox one kinekt, kurš dod iespēju pat četriem spēlēt boulingu, tenisu, rāpties pa klintīm un braukt ar ūdensmotociklu utt. Vasarā, trešdienās plkst.14.00, īpaši aicinām kopā sanākt sākumskolas skolēnus, lai viņiem organizētu radošās nodarbības un spēles. Lai izdodas padarīt krāsainas vasaras dienas ar jauniem atklājumiem un spēlesprieku! Informāciju sagatavoja Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja Valda Ozoliņa

14.06.2018

“Dziediens” 20 gadu jubileja Blīdenes kultūras namā

 Blīdenes kultūras nama rīkotajam pasākumam “Dziediens” ,šogad tika svinēta jubileja 20 gadi.  “Dziedienā” ikvienam, kuram ir drosmes dziedāt, ir iespēja kāpt uz skatuves un dziedāt. Šogad  īpaši  tika aicināti tie dalībnieki, kuri ieguvuši godalgotās vietas, kā arī visi tie, kuri vēlējās dziedāt. Šajā gadā ceļojošā balva netika pasniegta, tā palika glabāties kultūras namā līdz citai reizei. Un tā jubilejas koncertā piedalījās- deju kolektīvs “Bitītes”, Šampiņu ģimene, kura uzvarējusi 2014. un 2016.gadā, Evelīna Pareiza(2009.gada laureāte), Nils Šampiņš, kurš šoreiz dziedāja viens un izpildīja dziesmu Latvijai,bet pirms tam dziedāja kopā ar ģimeni, daudzu “Dziedienu” dalībniece un godalgoto vietu ieguvēja vairākos gados – Liene Melle, Mikus Bergs, Aivars Zambergs(2013.gada laureāts), Ivars Zambergs(2011. un 2017.gada laureāts )un pat es Lita Neilande ,kā arī viesi no Viesatām – Agita Holšteina ar meitu Kristīni Kalviņu un Gundars Plānics no Embūtes, kurš dziedāja kopā ar Māri Neilandu .  Par muzikālo pavadījumu gādāja Jānis Narkevics un programmu vadīja Māris Neilands. Paldies   Kristiānam Neilandam , kas palīdzēja ar skaņu un gaismām, Edmundam Šerpam, kurš  samontēja prezentāciju ar “Dziediena” laureātiem, lai tos varētu parādīt, fotogrāfam un videospeciālistam Marekam Krūzbergam. Mums visiem kopā izdevās radīt skaistus mirkļus! L.Neilande Brocēnu novada, Blīdenes pagasta  kultūras vadītāja T:  26370815 E: blidene.kultura@broceni.lv www.broceni.lv

09.05.2018

Blīdenes kultūras nams un bērnu deju kolektīvs „Bitītes” pasākums „Atver sirdi priekam”

1.maijā Darba svētku dienā Blīdenes kultūras nams un bērnu deju kolektīvs „Bitītes” rīkoja pasākumu „Atver sirdi priekam”, uz kuru tika aicināti Blīdenes seniori- vectētiņi, vecmāmiņas. Šāds pasākums tapa patiecoties, kādai „bitīšu” mammai, kura aicināja veidot pasākumu dzīves pieredzes bagātajiem ar domu, ka šī paaudze prot kopā atpūsties un svinēt svētkus. Blīdenes kultūras namā katrs viesis tika sagaidīts ar smaidu un prieku. Patīkamu noskaņu radīja skaisti klātie tējas galdiņi, kas viesiem ļāva justies īpašiem un gaidītiem. Pasākuma organizēšanā tika iesaistīti gan deju kolektīva dalībnieki, gan viņu vecāki, gan vecvecāki. Koncertā tika dziedāts un dejots. Pasākumu bagātināja Blīdenes dzejnieces  Inetas Birnes dzeja, kuru lasīja viņas meita Laura. Bērni un vecāki katram pasākuma apmeklētājam bija sarūpējuši dāvaniņu-  pašu gatavotu sirsniņu, ar kuras palīdzību vēlējās izteikt savu pateicību ikvienam pasākuma dalībniekam.  Skaļās noskaņās turpinājās pasākuma  „Atver sirdi priekam” otra daļa, kur, uz kopā sadziedāšanos dziesmu duelī, aicināja dziedošā „bitīšu” mamma Liene Melle.  Dziedāšanu papildināja akordeona spēle, kuru spēlēja „bitīšu” vecmāmiņa Lilita Treimane. Dziesmas nebeidza skanēt arī tad, kad dziesmu duelis bija izskanējis. Tika turpināta Riņķa dziesma, akordeona pavadījumā tika izdejots deju placis. Ir liels prieks, ka izdevās radīt pašiem prieku un dalīties ar mūsu mīļajiem – vecmāmiņām, vectētiņiem, dzīves bagātiem senioriem. Pasākums izdevās jauks un ar viesu publisku balsošanu tika nolemts, ka šādus kopā dziedāšanas svētkus varētu ieviest par jaunu tradīciju Blīdenē. Varu droši teikt koncerts izdevies... Tik ļoti labas emocijas.........dot un saņemt... Protams milzīgs paldies daudzajiem pasākuma organizatoriem - Lita Neilande, Liene Melle, Anna Grauba, Agrita Kaļinka, Anitai , Lienei Ķempelei, Aiga Goža, Sanita Podiņa, Inetai Birnei, Lilitai Treimanei, un, protams, visām čaklajām Bitītēm... Blīdenes kultūras nama bērnu deju kolektīvs „Bitītes”  Sagatavoja Kristīne Šampiņa

03.05.2018