Kultūra

Dejojot aizvadīts vecais un sagaidīts Jaunais gads

Daudziem deju kolektīviem svētku laiks ir īpaši piepildīts gan papildus deju mēģinājumiem, gan svētku koncertiem un dažādiem pasākumiem. Arī līnijdejotājiem, kas ikdienā līnijdejas apgūst Gaiķu pagasta Tautas namā, svētki izvērtās dejām piepildīti un tik ļoti darbīgi, ka Jaunais gads pienācis nemanot. Vēl baltajā Ziemassvētku laikā dejotāji piedalījās Gaiķu TN svētku ieskaņas koncertā, kurā gan kā rūķi ieskandināja zvaniņus, gan aicināja ikvienu atcerēties mandarīnu miziņu brīnumaino smaržu ar deju “Ziemassvētku sajūtas”. Koncerta noslēgumā dejotāji centās uzburt īstu pasaku ar princesēm, sniedziņu un sniegavīriem. Dejojot tik mīļas, īpaši svētku laikam radītas dejas, arī pats kolektīvs varēja sajusties kā liela ģimene. Tad pie durvīm pieklauvēja Jaunais gads un jau šī gada pirmais pasākums - senioriem veltītais deju festivāls/sacensības “Senioru kauss 2020”. Festivālā piedalījās vairāk kā 200 dejotāji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Uz to devās arī Gaiķu TN līnijdejotāji, lai piedalītos ne tikai festivālā, bet atbalstītu vienu no savām dejotājām sacensību disciplīnās. Un arī šis darbiņš vainagojās ar lieliskiem rezultātiem. Iveta Reinvalde izcīnīja 2.vietu savā vecuma grupā un mājās atgriezās ar kausu. Visam kolektīvam tas ir liels prieks, un noteikti varam teikt, ka lepojamies. Vēlamies arī pateikt lielu paldies Gaiķu TN un Brocēna novada domei par atbalstu, jo tikai pateicoties tam varam ikdienā pamatīgi trenēties, arvien vairāk apmeklēt dažādus pasākumus un sacensības, ar jauniem tērpiem un lielisku deju sniegumu priecēt sevi un citus. Novēlam visiem laimīgu Jauno gadu! Informāciju sagatavoja Irita Jasinska, līnijdeju kolektīva “Saivas” vadītāja

06.01.2020

Brocēnu teātris spoguļojas XIV Latvijas amatierteātru salidojumā Alūksnē

No 19.-21.jūlijam Alūksnē notiku amatierteātru Dziesmu svētki  jeb XIV Latvijas amatierteātru salidojums Alūksnē. Šādi salidojumi notiek reizi piecos gados un tie ir paši nozīmīgākie amatierteātru svētki. Brocēnu teātris šados svētkos piedalījās jau 4.reizi, pēdējās divas reizes jau vairs ne tikai kā salidojuma dalībnieki vien, bet arī ar tiesībām izrādīt savu izrādi. Šoreiz festivāla ietvaros Brocēnu teātris izrādīja Ādolfa Alunāna joku lugu “Seši mazi bundzenieki”. Izrāde tika izrādīta jaunlaicenes estrāde, pulcējot kuplu skatītāju loku un saņemot sirsnīgas ovācijas un atzinīgus vārdus no izrādes skatītājiem.                 Patīkams bija arī kāds atgadījums gājiena laikā. Tātad – ejam teatralizētajā gājienā. Alūksnieši bija parūpējušies, lai gājiena dalībniekiem nebūtu skumji un tāpēc vairākās vietās, ielas malā, gājiena dalībniekus sagaidīja dažādi kolektīvi ar saviem priekšnesumiem. Tā kādas ielas malā skaisti dzied folkloras kopa, uz vienu brīdi, folkloras kopa pārtrauc savu dziedāšanu, sāk sačukstēties un pēkšņi atskan : “Hei, Brocēni, sveiciens Brocēniem, mēs te no Jaunlaicenes.” Bijām patiesi priecīgi, ka mūsu izrādes skatītāji, pamanīja mūs lielā, gandrīz 2000 cilvēku gājiena dalībnieku vidu. Šis mazais uzsauciens sildīja teātra dalībnieku sirdis, sajūta bija tāda, it kā mēs būtu satikuši senus, mīļus draugus, tas nekas, ka tikai rīta pusē iepazītus.                 Tagad, līdz nākošajam salidojumam pēc pieciem gadiem, mūsu sirdis sildīs patīkamās atmiņas, gan par festivāla pasākumiem, gan par kopā būšanu, gan par senu draugu satikšanu, gan teatrālo sadziedāšanos nakts vidū, kas tika uzņemta ar ovācijām. Iespaidu un jauku atmiņu būs ilgam, ilgam laikam. Un par to, ka mums bija iespēja tur būt, spoguļoties, parādīt sevi, paskatīties citus un izbaudīt katru salidojuma mirkli, Brocēnu teātris saka lielu paldies Brocēnu novada kultūras un izglītības centra sirsnīgajiem darbiniekiem un Brocēnu novada pašvaldībai! PALDIES!

01.08.2019

Muzikālie vakari kopā ar Lauri Valteru, Māri Vitkus un Iru Krauju

             “Mūzika dzimst – trīs reizes: pirmo komponistā, otrreiz – atskaņotājā, trešo reizi – klausītāju sirdīs.” / D. Kabaļevskis/ Pēc pirmajiem diviem šīs vasaras muzikālajiem vakariem droši varam teikt, ka mūzika dzimst arī Brocēnos. Šogad mūs priecē ar dziesmām un atmiņu stāstiem mākslinieki, kuri Brocēnus sauc arī par savām mājām. Pirmajā muzikālajā vakarā, kas notika 10. jūlijā, ar atmiņu stāstiem par bērnību un skolas gadiem Remtes pagastā un, protams, latviskām dziesmām priecēja dziedātāja Ira Krauja.  Mūzikai piemīt liels spēks. Tā mūs var nomierināt, saviļņot un pacilāt, tajā mēs varam izpaust savus priekus un bēdas. Mēs izvēlamies sev tīkamu mūziku, klausāmies māksliniekus, kuru mūzikā saklausām, ko sev līdzīgu un tuvu sirdij. 24. jūlijā vakarā kopā sanāca tie, kuriem tuva ir Laura Valtera mūzika. Katram komponistam ir savs stāstījums par izjūtām, priekiem un pārdzīvojumiem, ko viņi pauž dzejā un dziesmās. Lauris starp dziesmām ievija savu dzeju, neiztika bez humora, smieklīgiem bērnības piedzīvojumiem un atmiņām par Brocēniem. Labvēlīgie laikapstākļi muzikālajiem vakariem piešķir īpašu burvību. Arī šoreiz saule mūs lutināja ar savu siltumu, vējš mūs glāstīja un ļāva baudīt harmonisku vakaru. Paldies Laurim un Mārim, Irai par sirsnīgiem vakara koncertiem! Ar nepacietību gaidām 7. augustu, kur mūs kopā pulcēs muzikālais aktieris Mārtiņš Eglinskis un 21. augustu, kad uzstāsies Ingemārs Harmsens un Raimonds Patmalnieks.  Projektu “Muzikālie vakari Brocēnos”  atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Kurzemes plānošanas reģiona kultūras programma. Informāciju sagatavoja Kristīne Medne, Brocēnu novada kultūras un izglītības centra vadītājas vietniece

30.07.2019