Jaunatne

BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA ŠOGAD PIEDĀVĀ 20 DARBA VIETAS SKOLĒNIEM VASARĀ

Svarīga informācija vecākiem un skolēniem, kuri vēlas piedalīsies pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi. Elektronisku pieteikumu reģistrācija dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā Kurzemes reģionā šogad notiek no10. maijā plkst. 15.00 !!! Reģistrēties skolēni varēs patstāvīgi NVA mājaslapā www.nva.gov.lv, tās labajā pusē uzmeklējot baneri ar uzrakstu “Skolēnu vasaras darbs". Skolēnam jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt. Mūsu gadījumā tā ir Saldus filiāle. Lai aizpildītu pieteikumu, skolēnam ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte. PIESAKIES NVA LĪDZ 17. MAIJAM, LAI PASPĒJ UZSĀKT DARBU JŪNIJĀ!!!! Ja būsiet pieteicies NVA, par tālāko darbību ar Jums sazināsies personīgi!Pieteikties vasaras darbam var visi Brocēnu novadā deklarētie jaunieši no 15- 20 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Piedāvātās darba vietas: Dārznieka palīgsRemtes pagastā – 3 darba vietasGaiķu pagastā- 3 darba vietasBlīdenes pagastā- 3 darba vietasBrocēnu pilsēta- 4 darba vietas Atrakciju iekārtas uzraugsBrocēnu Mežaparka virvju trasē- 3 darba vietas (no 18 gadu vecuma) Skolotāja palīgsBrocēnu bērnu dārzos- 4 darba vietas Neskaidrību gadījumā vai jautājumu uzdošanai var sazināties ar Anetu Rulle, Brocēnu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti pa tālruni: 26426907, 63807307 vai e-pastā: aneta.rulle@broceni.lv Kārtība, kādā organizējama dalībnieku pieteikumu izvērtēšana un atlase Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā  pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Brocēnu novadā 2017. gadā (.pdf). Pieteikums vasaras darbam (.doc).

05.06.2017

Gaidāmas jaunas metodes darbā ar jauniešiem pašvaldībās

Brocēnu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Aneta Rulle  03. maijā piedalījās konferencē "Jaunas metodes darbā ar jaunatni pašvaldībās". Pēdējo gadu laikā pašvaldību darbā ar jauniešiem ir notikušas ievērojamas izmaiņas. Latvijā pašvaldībās ir izveidoti jau 148 jauniešu centri, tiem piesaistot jaunus un zinošus speciālistus, taču ir jāsper nākamie soļi, lai darbs ar jauniešiem pašvaldībās kļūtu kvalitatīvāks un stratēģiskāks. Kā to panākt, – par šo jautājumu tika diskutēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā konferencē “Jaunas metodes darbā ar jaunatni pašvaldībās”, kas norisinājās šā gada 3. maijā. “Jauniešiem ir jāiesaistās un jāīsteno savas idejas, jo tieši jaunieši ir tie, kuri veic pozitīvas pārmaiņas Eiropā. Jo vairāk jaunieši iesaistīsies, jo vairāk pārmaiņu varam sagaidīt un būt gandarīti par to, ka dzīvojam vienotā Eiropā. Tajā pašā laikā zinām, ka iesaistīt jauniešus un pamudināt viņus līdzdarboties nav no vieglākajiem uzdevumiem, taču šajā ziņā liela loma jāuzņemas pašvaldībām,” komentē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe. Identificējot izplatītākās problēmas pašvaldību darbā ar jauniešiem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Vladislava Šķēle atzīmē, ka vienas no biežākajām problēmām pašvaldībās ir vietas un finanšu trūkums, kas ietekmē gan darbinieku algas, gan vietējo iniciatīvu un projektu finansēšanu. Tāpat arī zināms izaicinājums ir darbinieku apmācīšana, jo lielai daļai jaunatnes darbinieku joprojām trūkst kompetences un zināšanu, lai strādātu ar jauniešiem. Viens no šiem iemesliem ir jaunatnes speciālistu mainība – šogad pašvaldībās nomainījušies 32% darbinieku. Lai uzlabotu pašvaldību darbu ar jauniešiem, 2017. gadā Jaunatnes starptautisko programmas aģentūra nolēmusi likt lielāku uzsvaru uz sistemātisku un ilgtermiņa darbības plānošanu, izveidojot projektu “Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā”. Jaunā projekta ietvaros Saulkrastu, Brocēnu, Auces, Kocēnu, Limbažu, Valmieras un Dagdas pašvaldībām tiks sniegts individuāls atbalsts, lai izveidotu kvalitatīvu stratēģiju turpmākam darbam ar jaunatni. Taču uz konsultācijām un īpašām apmācībām par to, kā veiksmīgāk strādāt ar jauniešiem, tiek laipni aicināti pieteikties arī citu pašvaldību speciālisti. Šajā konferencē, kuru apmeklēja aptuveni 80 pašvaldību pārstāvji, piedalījās eksperti no Somijas, Austrijas un Lietuvas, kā arī pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Pašvaldību savienības un lielākajām Latvijas biedrībām.     Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Annas Lindes fondu, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, Latvijas–Šveices sadarbības programmu, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.   Papildus informācija: Marita Kroiča Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Komunikācijas daļas vadītāja Tālr.nr. 67356257 e-pasts: marita.kroica@jaunatne.gov.lv Zane Ieviņa P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības Projektu vadītāja Tālr.nr. 28714968 e-pasts: zane.ievina@prae.lv 

08.05.2017