Jaunatne

Eiropas brīvprātīgie jaunieši - atbalsts jauniešu centriem

13. un 14.maijā pavadīju divas dienas Igaunijā, Tallinā, ar mērķi veidot partnerību ar organizāciju „Pääskülayouthcenter”.  Pateicoties projektam „EVS as a TOOL for NEETWORK” un Tallinas Jaunatnes un Sporta departamenta darbiniekiem  guvu plašāku ieskatu viņu jaunatnes lietu sistēmā un, apmeklējot vairākus jauniešu centrus, labāk izpratu par  Eiropas Brīvprātīgo un NEET jauniešu darbu.  Pozitīva  iezīme viņu darbā šķita veids kā piesaistīt jauniešus. Bez aktivitāšu, nodarbību u.c. piedāvājuma jauniešu centra darbinieki,  jaunatnes lietu speciālisti un paši jaunieši rīko plašas, regulāras aktivitātes ārpus jauniešu centra telpām, piemēram, pludmalē, tirdzniecības centros, skvēros, parkos un citur, kur brīvajā laikā atrodas daudz jauniešu. Šādā veidā uzrunā jauniešus, kas jauniešu centrus vēl neapmeklē, un parāda, iedrošinot, ka jauniešu centra apmeklētāji ir tādi paši — aktīvi, sportiski, forši cilvēki — kā viņi. Skaidro, ka jauniešu centri nav paredzēti dažiem „īpašiem” cilvēkiem, bet gan atvērti ikvienam interesentam.  Šāda sistēma, manuprāt, efektīvāk palīdz samazināt jauniešu skaitu, kuri savu brīvo laiku pavada citādāk — bieži vien nelietderīgi uz ielas. Tallinas jauniešu centru darbībā lielu ieguldījumu dod arī Eiropas brīvprātīgie jaunieši. Tā ir ne tikai lieliska iespēja jauniešiem komunicējot pilnveidot savas svešvalodas prasmes, bet arī  iepazīt citu kultūru, iegūt pieredzi un jaunas idejas, jo Eiropas brīvprātīgie jaunieši organizē dažādus pasākumus un starpkultūras aktivitātes. Gandrīz visos jauniešu centros ir izveidoti „klubi”, kuros iespējams apgūt praktiski vai vismaz gūt priekšstatu par sev interesējošām tēmām. Piemēram, “Pääsküla” jauniešu centrā izveidots „DJ klubs” — telpa jauniešu centrā, kur ir viss nepieciešamais, lai ikviens interesents varētu regulāri mācīties, apgūt diskžokeja un dīdžejinga pamatus. Jāuzsver, ka apmācību veic brīvprātīgais vai vairāki jaunieši, kurus varētu nosaukt par līderiem, jo tieši no nulles un viņu iniciatīvas izveidota šāda iespēja citiem jauniešiem. Izrādot un parādot savu vēlmi, iniciatīvu darīt — pēc pirmajiem redzamajiem darbiem šie jaunieši gūst pašvaldības un citu attiecīgu institūciju atbalstu. Pateicoties tam jauniešu idejas spēj realizēties. Šie klubi parāda cik nozīmīgs ir brīvprātīgais darbs, cik vajadzīgi ir jaunieši, kuri vēlas darīt bez īpaša atalgojuma — darīt ilgtermiņam. Domāju, ka Latvijā aktīvāk jāveic jauniešu piesaiste jauniešu centros, lai atrastu pēc iespējas vairāk brīvprātīgo un darīt gribošus jauniešus. Līdzīgi kā izveidots „DJ klubs”, šajā jauniešu centrā tapis arī skeitparks.  Varētu arī vēlēties, lai Latvijā tiktu ieviesta kopēja sistēma, kā reģistrēt jauniešus, kuri apmeklē jauniešu centrus, kas ietvertu svarīgāko informāciju par katru jaunieti — personas datus, jauniešu centrus, kurus apmeklē, un apmeklējuma skaitu. Tallinā visos jauniešu centros darbojas apmeklētāju kartes. Katram jaunietim tāda izsniegta tiklīdz tas aktīvi sāk apmeklēt jauniešu centrus. Tās palīdz veidot statistiku par jauniešu centra apmeklējumu, aktivitātēm u.c. Tāpat, ja notikusi kāda problēma, šī karte palīdz sazināties ar jaunieša vecākiem un tuviniekiem. Jāatzīst, šādu apmeklētāju karšu sistēmas izveide ir dārga, bet, ja nopietni domājam par ilgtermiņa ieguldījumu, izaugsmi, tā noteikti atmaksātos. Tādā veidā arī atvieglojot jauniešu centra vadības, jaunatnes lietu speciālistu darbu un vienlaikus celtu jauniešu centru darbības kvalitāti.   Tallinas pieredzes brauciens bija lieliska iespēja redzēt, kādi jauniešu centri izskatās kaimiņvalstī un uzzināt, ko tie piedāvā. Guvu labu pieredzi, informāciju sarunās ar jauniešu centra vadītājiem, kā arī stāstīju, kā es darbojos ikdienā.  Brauciens bija lielisks pamats, lai veidotu turpmākus sadarbības projektus. Informāciju sagatavojaEgita EversoneJauniešu centra "Kopā" vadītāja

26.05.2015