Jaunatne

Iespēju laboratorijas

    Šā gada oktobra mēnesī Eurodesk reģionālie koordinatori -  Rudīte Muraševa un Ēvalds Kārkliņš vadīja izglītojoši- informatīvus pasākumus “Iespēju  Laboratorijas”, kuri norisinājās Brocēnu pilsētā, Brocēnu novada jauniešu centrā ‘’KOPĀ’’ un Brocēnu vidusskolā.   Pasākumi notika kampaņas "Time to move" ietvaros. Kampaņa “Time to move” ir Eiropas informācijas tīkla jauniešiem Eurodesk organizēta akcija, kas ik gadu oktobrī iepazīstina jauniešus ar iespējām doties uz ārvalstīm un piedalīties starptautiskos projektos, iepazīt Eiropu vai iegūt labu pieredzi nākotnei   Pavisam notika 3  pasākumi, kuru laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt par akciju “Time to move”,  programmām “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eiropas Solidaritātes korpuss, par tīklu Eurodesk  un Eiropas jaunatnes portālu. “Iespēju laboratorija 1” notika 9.oktobrī – tās laikā jaunieši piedalījās pilsētas trasītē un dažādās vietās meklēja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem - Brocēnu pašvaldības bibliotēkā, Attīstības nodaļā, Jauniešu centrā “Kopā”. “Iespēju laboratorija 2” bija informatīvs – sadraudzības pasākums ar Jaunlutriņu jauniešu centra jauniešiem – tas notika 19. un 20.oktobrī, dalībnieki vēl padziļinātāk uzzināja par jauniešu apmaiņām un Eiropas Brīvprātīgo darbu, kā arī paši veidoja nelielas dāvaniņas ar Time to move logo. “Iespēju laboratorija 3” – informatīvs seminārs - notika 30.oktobrī Brocēnu vidusskolā, kura laikā jaunieši ne tikai uzzināja par dažādām iespējām, bet arī paši izstrādāja iespējamo projektu idejas.      Šajos informatīvajos pasākumos tika iegūtas priekšstats,  ka Saldus un Brocēnu novadu jaunieši jau ir izmantojuši šo programmu sniegtās iespējas, tas nav nekas neiespējams un nākotnē tā ir iespēja arī citiem. Pasākumus “Iespēju Laboratorijas” organizēja Saldus jauniešu dome “Es un mēs” sadarbībā ar Brocēnu novada Jauniešu centru “Kopā”.  Pasākumu koordinatore - Rudīte Muraševa

21.11.2018

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina pieteikt aktīvākos brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018”

Tuvojoties Starptautiskajai brīvprātīgo dienai, aicinām Latvijas iedzīvotājus  un organizācijas pieteikt kandidātus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2018”, kas šogad notiek Latvijas simtgades svinību ietvaros. Brīvprātīgie no visas Latvijas tiks godināti 24. novembrī Rīgā, savukārt brīvprātīgos Latgalē godinās 5. decembrī Daugavpilī, Zemgalē – 5. decembrī Jelgavā, Kurzemē - 6. decembrī Liepājā un Vidzemē - 7. decembrī Valmierā.Tiks godināti gada aktīvākie brīvprātīgā darba darītāji un organizētāji, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās nevalstiskās organizācijas un pašvaldības. Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan  organizāciju iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone : “Brīvprātīgā darba veicējus godināsim jau piekto reizi, šogad - Latvijas valsts simtgadē. Brīvprātīgo kustība Latvijā aug, turklāt arvien vairāk šajā darbā iesaistās cilvēki arī brieduma gados. Kļūt par brīvprātīgo ir lieliska iespēja darīt ko sirdij tuvu, sastapt līdzīgi domājošos, veikt labus darbus stiprākai Latvijai nākamajā simtgadē.” Izvirzīt godināšanai “GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2018” labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizatorus  var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvis. Kandidāts jāpiesaka līdz 2018. gada 26. oktobrim, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama tīmekļa vietnē http://www.brivpratigie.lv/gadabrivpratigais2018, kurā var iepazīties arī ar godināšanas nolikumu, vai nosūtot to uz e-pastu – info@brivpratigie.lv.  Visus pieteikumus izvērtēs organizatoru izveidota žūrija, kurā būs pārstāvētas vairākas Latvijas nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un valsts institūcijas.  Žūrija izveidos arī vairākas nominācijas brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanai, bet paši nominanti tiks personīgi ielūgti uz svinīgo godināšanu. NVA brīvprātīgo projekta vadītājs Ints Teterovskis aicina: “Brīvprātīgo kustība Latvijā ar katru gadu pieaug. Brīvprātīgo, bieži vien ne tik pamanītā darbošanās ik dienu dara mūsu visu dzīvi labāku, piesātinātāku. Vai tas ir palīgs grūtā brīdī slimnīcā, vai daudzās stundas dzīvnieku aprūpē, vai arī īpašās sajūtas svētkos - katru dienu simtiem brīvprātīgo velta savu brīvo laiku sabiedrības labā. Sevišķi liela brīvprātīgo iesaiste ir šajā Latvijai tik zīmīgajā jubilejas gadā. Aicinu visus uz brīdi apstāties un atcerēties nesavtīgos brīvprātīgos, kuri Jūs šogad kaut uz mirkli vai visa gada garumā darījuši priecīgākus, laimīgākus, un piesakiet brīvprātīgos Latvijas simtgades Brīvprātīgo godināšanai!” Brīvprātīgā darba veicēju un organizatoru godināšanu “Gada brīvprātīgais 2018” organizē Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Valmieras novada fondu, Izglītības un zinātnes ministriju, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, biedrību “Latvijas Jaunatnes padome”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

02.10.2018