Jaunatne

Brocēnos plāno attīstīt mobilo jaunatnes darbu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), īstenojot stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, laika posmā no 2016. līdz 2019. gada beigām sniegs atbalstu 21 Latvijas pašvaldībai, ik gadu projektā iesaistot septiņas, lai attīstītu darbu ar jaunatni pašvaldībā.  Brocēnu novada pašvaldība 9. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotā pasākumā “Darbs ar jaunatni manā pašvaldībā. Iespējas un ietekme” dalījās pieredzē par projekta laikā iegūto, akcentējot, kas bija darīts jau pirms tam un kas norisinās pašvaldībā pašlaik, lai darbs ar jaunatni pilnveidotos un novadā darbs ar jaunatni turpinātu attīstīties.  Kopumā 2017. gadā stratēģiskās partnerības projektā iesaistījās šādas septiņas Latvijas pašvaldības: Dundagas novada, Limbažu novada, Valmieras pilsētas, Brocēnu novada, Saulkrastu novada, Auces novada un Kocēnu novada pašvaldības. Pašvaldības projektā iesaistījās konkursa kārtībā. Kopumā JSPA saņēma 42 pašvaldību pieteikumus. Ņemot vērā lielo interesi par projektu, JSPA papildus projekta aktivitātēm īstenoja konferenci pašvaldību pārstāvjiem, kuras mērķis bija stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldībās, stāstot par dažādiem atbalsta mehānismiem darbā ar jaunatni, tostarp, programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām.  Projekta „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” mērķis ir sniegt atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņēma individuālu atbalstu, kā arī iespēju papildināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni starptautiskā dimensijā. 2017. gadā projektā iesaistīto pašvaldību speciālisti piedalījās apmācībās par vīzijas un mērķu noformulēšanu darba ar jaunatni īstenošanai savā pašvaldībā, devās uz vairākām pieredzes apmaiņas vizītēm, kā arī apmeklēja Eiropas līmeņa konferenci Slovēnijā.  “Brocēnu novadā jau samērā labi darbojās dažādi jaunatnes darba virzieni - Jauniešu centrs "Kopā", brīvprātīgais darbs, atbalsts jauniešu iniciatīvām, tomēr bija skaidrs, ka veiksmīgākai attīstībai nepieciešams kaut kas vairāk. Lai paskatītos uz to, kas novadā notiek mazliet no malas, ar citu acīm, uzklausītu ieteikumus, apzinātos savas stiprās un vājās puses, Brocēnu novada pašvaldība nolēma iesaistīties šajā projektā,” atklāj Rudīte Muraševa, Brocēnu novada pašvaldības projektu speciāliste. Viņa stāsta, ka galvenais secinājums un nepieciešamība, pie kura pašlaik arī tiek strādāts, ir sadarbības veidošana starp dažādām iestādēm, pagastiem, darbiniekiem, kuru darbs un atbildības ir saistītas ar jauniešiem. “Februāra Domes sēdē tika pieņemts - plānošanas dokuments "Darba ar jaunatni virzieni Brocēnu novadam 2018.-2020.gadam". Strādājam pie Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikuma. Tomēr plānošanas dokumenti paši par sevi nav nekas, ja tos uzraksta, aizmirst un neizmanto ikdienas darbā. Mūsu sadarbība rezultējusies veiksmīgā pasākumā - Brocēnu Jauniešu dienā, kura notika 6.aprīlī. Plānojam arī apzināt un izmēģināt mobilā jaunatnes darba iespējas pagastos,” tā R. Muraševa.  “Esam gandarīti par pirmajā stratēģiskās partnerības projekta gadā sasniegto. Četras no septiņām projektā iesaistītajām pašvaldībām gada otrajā pusē, uzzinot par dažādām nacionālām un starptautiskām atbalsta iespējām, iesniedza projekta pieteikumus IZM Jaunatnes politikas valsts programmā. Visi projekti atbilda prasībām un tika apstiprināti. Iespējams jau nākamais “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu konkurss, kas noslēgsies 26. aprīlī, kādai no pašvaldībām būs izšķirošs, aizsākot starptautisku projektu attīstību savā novadā,” atzinīgi vērtē Daina Sproģe, JSPA direktore.  Šogad, turpinot pagājušajā gadā uzsākto stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, JSPA ir uzsākusi īstenot starptautiskas apmācības 4 modeļu ietvaros, iesaistot tajās nākamās septiņas Latvijas pašvaldības, kas arī tika izvēlētas konkursa kārtībā. Šogad projektā piedalās Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.  Tā kā atsaucība no pašvaldībām iesaistīties projektā jau otro gadu bija liela, arī šogad JSPA organizēs konferenci, uz kuru aicinās visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, kas ikdienā īsteno jaunatnes politiku. Plānotais pasākuma laiks – 9. maijs.  Stratēģiskās partnerības projekts „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” ilgs līdz 2019. gada pavasarim. JSPA turpinās iesākto darbu, iesaistot aktivitātēs vēl vairāk pašvaldību un jaunatnes jomas ekspertu, lai celtu darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībās.   Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.  JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.  Papildu informācijai: Kintija Bulava Komunikācijas daļas vecākā referente Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv 

10.04.2018