Vecākiem

  • Opens internal link in current windowPakalpojumi.  (Reģistrācija bērnu dārzos; interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana; pieteikšanās uz interešu izglītības pulciņu valsts mērķdotācijām; atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu, mācību organizēšanu mājās un atbrīvošanu no valsts pārbaudījumu kārtošanas; transporta izdevumu segšana izglītojamajiem uz un no izglītības iestādēm).

Pieeja notikušajām videokonferencēm un cita aktuālā informācija

2020.gada 13.martā. Latvijas Pašvaldību savienībā. https://youtu.be/JvO1FJdoZXw 2020.gada 18.martā. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē. //cdn.tiesraides.lv/saeima.lv/20200318120502_saeima.lv.3_0 3. 2020. gada 19.martā Izglītības un zinātnes ministrijā: https://www.youtube.com/user/IZMvideo Skolu direktoriem: http://live.tiesraides.lv/tiesraides.lv/live2/en/26 Skolotājiem: https://www.youtube.com/watch?v=ddUnQvQfxtA&list=UUSrK9F_7VM7sSkh-lY2i89A Vecākiem: https://www.youtube.com/watch?v=DTnw1iHBMjI Preses konference: https://www.youtube.com/watch?v=SQcWADoZmJM VADLĪNIJAS vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai https://www.izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati Kultūras ministrijas piedāvātie Ē kultūra, digitālie resursi un E-pakalpojumi https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļa vietnē ir izveidota sadaļa “Informācija par Covid-19”, lai ārkārtas situācijas laikā nodrošinātu aktuālo informāciju kultūrizglītības jomā. Tajā publicēta aktuālā informācija par mācību procesa organizāciju profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, par pedagogu nodarbinātību un darba samaksu, kā arī ir pieejami digitālie mācību līdzekļi un citi kultūrizglītojoši resursi attālinātā mācību procesa īstenošanai mūzikas, mākslas un dejas skolās. Lai veicinātu nozarei aktuālu izglītojošu materiālu pieejamību un skolotāju pieredzes apmaiņu, aicinām izglītības iestādes un skolotājus  iesūtīt savus izglītojošo materiālu un mācību uzdevumu resursus, ar kuriem esat gatavi publiski dalīties. https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/ Izglītības kvalitātes valsts dienesta informācija: Vēlamies vērst uzmanību, ka no 2020.gada 12.marta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departaments nevienai izglītības iestādei nav pieprasījis sniegt skaidrojumu izglītības programmu īstenošanas jautājumos. Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā izglītības iestādes vadītājs patstāvīgi, piemēram ar rīkojumu, nosaka mācību darba organizāciju, tostarp izmantojamās mācību platformas, sociālos tīklus, mācību darba formas, apgūstamās tēmas u.tml. https://ikvd.gov.lv/skolam-jaizdod-rikojums-par-macibu-procesa-organizaciju-attalinati/ Mēs regulāri sekojam aktualājiem jautājumiem un risinām tos sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru, tostarp aicinām iepazīties un ņemt vērā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm izstrādātajās vadlīnijās ietvertos ieteikumus attālinātu mācību īstenošanai https://izm.gov.lv/images/MaciesMajas/VISC_Skola2030_Vadlinijas-attalinatam-macibam.pdf

19.03.2020

Saeimas Izglītības komisija 18.03.2020 spriedīs par izglītības iestāžu darbību ārkārtas situācijā

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija trešdien, 18.martā, uz sēdi aicinājusi atbildīgo ministriju pārstāvjus, lai spriestu par izglītības iestāžu darbību ārkārtas situācijā, kas valstī izsludināta saistībā ar koronavīrusa Covid-19 ierobežošanu. Sēdei būs iespējams sekot līdzi tiešraidē parlamenta mājaslapā www.saeima.lv, kā arī varēs uzdot jautājumus, rakstot e-pastu uz izglitibas.kulturas.komisija@saeima.lv. “Jautājumus iespējams iesūtīt jau pirms sēdes, kā arī tās norises laikā. Pedagogi, vecāki un citi interesenti aicināti uzdot aktuālos jautājumus saistībā ar izglītības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā, un uz šiem jautājumiem komisijas sēdē atbildes sniegs arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš, kā arī citi pieaicinātie eksperti,” aicina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens. Komisijas sēde plānota trešdien, 18.martā, no pulksten 10.00 līdz 11.30, un tā notiks Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 6/8, 207.telpā. Informējam, ka ārkārtējās situācijas laikā Saeimas komisiju darbam varēs sekot attālināti – iespēju robežās tiks nodrošināta atklāto sēžu translācija tiešraidē Saeimas internetā vietnē. Tāpat pēc sēdēm Saeimas mājaslapā būs pieejami video un audio ieraksti. Aicinām arī mediju pārstāvjus komisiju sēžu norisei pēc iespējas sekot attālināti, kā arī komisiju darba atspoguļošanai izmantot pieejamos video un audio materiālus!    Saeimas Preses dienests

18.03.2020

Aktuāli ierobežojumi vīrusa ierobežošanai

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process izglītības iestādēs norisināsies attālināti, 14.martā pieņemti jauni ierobežojumi: Mācības attālināti Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī izsludināta ārkārtējā situācija līdz 14. aprīlim. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process izglītības iestādēs norisināsies attālināti. Bērnudārzs ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀM! Līdz 14.aprīlim pirmsskolas izglītības iestādēs darbosies tikai dežūrgrupas. Ārkārtas situācijā bērnu uz dežūrgrupu vest tikai, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas. Vecākiem tādā gadījumā jāraksta apliecinājums, ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un nav bijis vīrusa skartās teritorijās pēdējo 14 dienu laikā. Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ir sagatavotas iesnieguma veidlapas. Būtiski samazinot cilvēku skaitu, kuri atrodas vienā telpā – samazināsies arī inficēšanās risks. Svešvalodu centralizētie eksāmeni 12.klasēm un brīvlaiks Ārkārtas situācijā centralizētie pārbaudījumi pārcelti uz 2020.gada maiju. Arī 12. klases dodas pavasara brīvdienās no 16.-22. martam! Informējam, ka esošajā situācijā, kad 12. klasēm ir pārcelta svešvalodu eksāmenu kārtošana uz 2020. gada maiju, nākamajā nedēļā 12. klases skolēni dodas pavasara brīvdienās kopā ar pārējiem skolēniem. Mācības attālināti nākamajā nedēļā augstākās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs. Tālmācības skolas atjauno informāciju par nepieciešamajiem papildtermiņiem. Izglītības iestādes seko aktuālajai informācijai Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. Nekādi mēģinājumi, treniņi, nometnes utt. Līdz 14. aprīlim pārtraukti kultūrizglītības, sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības mācību procesi klātienē ārpus izglītības iestādēm un izglītības iestādēs – treniņi, sacensības, nometnes, mēģinājumi, u.c. Tādējādi tiks veicināta sociālā distancēšanās, kas ir viens no priekšnosacījumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai. Nekāda pulcēšanās Publiskie pasākumi ir aizliegti, lai pasargātu mūs visus no plašākas koronavīrusa izplatības. Tas attiecas uz svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas un citiem pasākumiem – katrs, kurš turpmākā mēneša laikā paliks mājās, parādīs, ka viņam rūp ne tikai sava veselība, bet visas mūsu sabiedrības veselība un labklājība. Būsim atbildīgi! Plāšāk par vēl pieņemtajiem lēmumiem: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu Avots: https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3968-aktuali-ierobezojumi-virusa-ierobezosanai https://izm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19

15.03.2020