Izglītība

"VARAVĪKSNEI 20”

Pievienots: 17.05.2018

17.maija rītā PII „Varavīksne” vārtus vēra krāsaina un koši saposusies! Baloni, taureņi,

ziedi greznoja visu iestādes apkārtni un arī iekštelpas, jo ir taču Dzimšanas diena! Nedēļu pirms dzimšanas dienas iestādes vecāki uzdāvināja vienu atraitnīti, kuru iestādījām speciāli

veidotā dobē kā krāšņu varavīksni. Paldies vecākiem par skaisto dāvanu, tā mūs visus priecē katru dienu!

Ievedot no rīta savus bērnus grupiņā, skolotājas aicināja uz iepriekš sagatavotas krāsainas papīra rociņas uzrakstīt vēlējumu bērnudārzam dzimšanas dienā, pretī saņemot piemiņas

magnētiņu ar iestādes logo - „Varavīksnei-20”. Svinības sākās tūlīt pēc brokastīm. Pēc vadītājas Anitas Melles svinīgās uzrunas un sveicieniem

visiem dzimšanas dienā sekoja pārsteigums, ieradušas bija Māsiņas-Krāsiņas, 6 varavīksnes krāsas, dzeltenā bija palikusi pie saulītes, lai šajā svētku dienā visus priecētu

ar siltu un spožu saulīti .Māsiņas-Krāsiņas dejoja un dziedāja dziesmu, kuru bija atsūtījusi Spilvenu Feja-Ingūna Lipska. Dziesma tika uzdāvināta “Varavīksnei”, un tagad mums ir

sava himna. Pēc kopīgā foto Māsiņas – Krāsiņas aicināja visus līksmot, piedalīties dažādās aktivitātēs,

spēlēs, atrakcijās un pat pārvērtībās. Neiztika bez svēt ku kliņģera un 20 svecītēm. Pēcpusdienā bērni atkal varēja līksmot, dejot un rotaļāties, lī dz ieradās vecāki.

19. maija pēcpusdienā uz Dzimšanas dienas svinībām tika aicināt i iestādes darbinieki. Brocēnu novada pašvaldība godināja darbiniekus, kuri iestādē n ostrādājuši 20 gadus.

Informāciju sagatavoja Ilze Riere,

Vadītājas vietniece izglītības jautājumos