Izglītība

Pēdējais zvans Brocēnu vidusskolā

Pievienots: 30.05.2018

Nemanot pienāca brīdis, kad 18. maijā noskanēja pēdējais skolas zvans mūsu 9. un 12.klašu skolēniem, nu jau mūsu nākamajiem absolventiem . Pēdējais zvans ir finišs pirms vēl viena liela starta – eksāmeniem! Diena sākās ar pārsteigumu 12.klašu audzinātājām – 12.a klases audzinātāja Arta Zepa no savām mājām Saldus pagastā līdz Brocēnu pilsētas robežai tika atvizināta melnā Audi limuzīnā trīs miesassargu pavadībā, bet 12.b klases audzinātāja Daiga Barančane ieradās zaļā VW limuzīnā. Abas audzinātājās pie pilsētas robežas sagaidīja izpušķots zirga pajūgs, kurš viņas aizgādāja līdz Brocēnu vidusskolas parādes durvīm. Pie skolas ieejas abas mīļi un silti sagaidīja viņu audzēkņi ar ziediem un bučām. Svinīgais pasākums sākās ar Brocēnu novada pašvaldības Izglītības darba speciālistes Inesas Roles uzrunu absolventiem un viņu audzinātājām, kā arī ar dāvātiem gardiem kliņģeriem un jaukām dāvaniņām. Šajā dienā 12. klašu skolēnus sveikt bija ieradusies 1. klase, kas ļāva gaviļniekiem atgriezties uz brīdi bērnības sapņos. Vēl viņi saņēma apsveikumus no 10. un 11.klases skolēniem. 5.-8. klašu skolēni ar dzejoļiem, dziesmām un laba vēlējumiem sveica 9. klašu skolēnus. Topošie absolventi pateicās skolotājiem par gūtajām zināšanām, dāvājot ziedus, dāvanu kartes sapņu ceļojumiem un iesaistot skolotājus jautrā lietu minēšanas atrakcijā. Noslēgumā, skolas zvanam skanot mazie 1. klases skolēni pavadīja gaviļniekus uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību gadā. Tur, neformālā gaisotnē, baudot Brocēnu novada pašvaldības sarūpēto kliņģeri, jaunieši dalījās savās izjūtās un nākotnes plānos. Pasākuma organizatori – 8.abc un 11.a klase - darīja visu iespējamo, lai 9.-tajiem un 12.-tajiem šie svētki būtu patīkami un paliktu atmiņā.