Izglītība

Pasākumi izglītības jomā aprīlī

Pievienots: 23.04.2018

Aprīļa sākumā Talsos notika Kurzemes reģiona  koru skate, kurā   Brocēnu vidusskolas 5.-9. klašu koris (diriģente Ināra Bērziņa, koncertmeistare Simona Radoviča) ieguva 1.pakāpi un kļuva par  piekto labāko  kori  Kurzemē!

Vairākus pasākumus organizēja novada Izglītības nodaļa, nozīmīgākie no tiem  - Brocēnu novada bērnu un skolēnu  tautas deju kolektīvu skate/atskaites koncerts un skolēnu pētniecisko darbu noslēguma pasākums.

Tautas deju kolektīvu skatē piedalījās 6 novada deju kolektīvi: ”Dzirkstulis”(5.-9. kl.) un “Dzirkstele”(7.-12.kl.) no Brocēnu vidusskolas, vadītāja Ieva Vorobjova; Brocēnu kultūras un izglītības centra deju kolektīvi “Dzirkstelēni”(1.- 6. kl.) - vadītāja Linda Medne un “Pumpuriņi”( 3-6 –gadīgi pirmsskolas bērni)- vadītāja Māra Neimane; Blīdenes kultūras nama deju kolektīvs “Bitītes”(1.-2.kl.) - vadītāja Kristīne Šampiņa un Blīdenes pamatskolas 5.-9. klašu skolēnu deju kolektīvs - vadītāja Sanita Šampiņa- Bergmane. Atskaites koncertā  piedalījās 2 deju kolektīvi no Gaiķu pamatskolas “Imula”( 3.-8. kl.) un ”Imuliņa”(1.-3.kl.), vadītāja Dzintra Bērtulsone. Kopējais dejotāju skaits – 118.

Žūrijas augstāko novērtējumu – 1. pakāpes diplomus -  ieguva 2 deju kolektīvi: Blīdenes kultūras nama deju kolektīvs “Bitītes” un Blīdenes pamatskolas 5.-9. klašu skolēnu deju kolektīvs.  2. pakāpes diplomu ieguva Brocēnu kultūras un izglītības centra deju kolektīvs “Pumpuriņi”,  bet 3. pakāpe tika piešķirta  Brocēnu vidusskolas deju kolektīviem  “Dzirkstulis” un “’Dzirkstele”, kā arī  Brocēnu kultūras un izglītības centra deju kolektīvam  “Dzirkstelēni”.

Savukārt 11. aprīlī notika skolēnu pētniecisko darbu noslēguma pasākums, kurā savus darbus prezentēja  labāko pētniecisko darbu autori, kuri savās skolās bija guvuši visaugstāko novērtējumu. Tie bija  novada sākumskolas  un 8. klašu skolēni. Pētījumu tēmas – daudzveidīgas, interesantas, pat arī ar praktisku pielietojumu. No Brocēnu vidusskolas savus darbus prezentēja 13 sākumskolas un 10 pamatskolas  skolēni, no Blīdenes pamatskolas – 7 skolēni, Gaiķu pamatskolas - 3, no Remtes pamatskolas – 2  skolēni.

Skolēni saņēma arī Brocēnu novada pašvaldības un Izglītības nodaļas sarūpētu dāvanu, proti,  Ventspils augsto tehnoloģiju parka SIA Aspired  radoši izglītojošās  nodarbības “Spīdīgais mošķis” – sākumskolas skolēniem un “Nopelni miljonu ar elektrisko spuldzīti”- pamatskolas 8. klašu skolēniem.

Informāciju sagatavoja

Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļa