Izglītība

Konkurss “Balsis 2018”

Pievienots: 14.02.2018

7. februārī Brocēnu kultūras un izglītības centrā notika novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”. Konkursā piedalījās seši vokālās  mūzikas ansambļi no visām novada skolām. No Remtes un Blīdenes pamatskolas piedalījās pat divi ansambļi. Konkursa nolikuma nosacījumi bija ļoti stingri, un tas prasīja nopietnu  sagatavošanas darbu gan no skolēniem, gan kolektīvu vadītājām.
I pakāpes diplomus par skanīgu dziedājumu  saņēma Gaiķu pamatskolas 1.- 6. klašu vokālais ansamblis  un  Brocēnu vidusskolas 10.- 12. klašu vokālais ansamblis, iegūstot vienādu punktu skaitu. Šiem ansambļiem būs  gods un atbildība pārstāvēt mūsu novadu konkursa 2. kārtā 1. martā  Ventspilī. Vēlēsim veiksmi un turēsim īkšķus, lai izdodas sevi pierādīt un gūt jaunu pieredzi!
Dziedāšanas svētki bija izdevušies, īpaši  klausītājus sajūsmināja Remtes pamatskolas ansambļa solistes Nikolas Jurjānes skanīgais solo dziedājums.
Paldies dziedātājiem un skolotājām Antrai Nadziņai, Inārai Bērziņai, Anitrai Arājumai, Iritai Rasai un koncertmeistarēm Simonai Radovičai un Ritai Ševicai par ieguldīto  darbu!