Izglītība

Izglītības iestāžu pasākums "Mēs lepojamies"

Pievienots: 30.05.2018

30. maijā Brocēnu kultūras un izglītības centra  zālē sapulcējās tie cilvēki, kurus vieno panākumi un uzvaras mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās, lai kopīgi svinētu paveiktā darba svētkus “Mēs lepojamies!”.

 Patiess prieks un gandarījums par mūsu novada 150 skolēnu un viņu skolotāju panākumiem – 50 skolotāju saņēma pateicības par godprātīgu un atbildīgu darbu un skolēnu sasniegumiem 2017./2018. mācību gadā, savukārt pašvaldības  stipendijas “Gada sasniegumi” tika piešķirtas 58 skolēniem un 33 skolotājiem. Par sasniegumiem Kurzemes reģiona sacensībās un konkursos Brocēnu novada pašvaldība piešķīra dāvanu kartes 6 kolektīviem ekskursiju organizēšanai  - Brocēnu vidusskolas meiteņu vokālajam ansamblim un 5.-9. klašu korim, florbola  un futbola komandām un komandām, kas pārstāvēja Brocēnu vidusskolu CSDD un AS Latvenergo organizētajos konkursos.

Brocēnu novada Gaiķu pamatskolas un Brocēnu vidusskolas vārds šogad ir izskanējis valsts līmenī , kas ir apliecinājums tam, ka talantīgi un mērķtiecīgi skolēni ir gan pilsētas, gan lauku skolās.

Prieks un lepnums par Gaiķu pamatskolas 9. klases skolēna Nika Nadziņa (skolotājs Arvīds Kinstlers) godalgoto vietu valsts matemātikas olimpiādē, kā arī citās olimpiādēs un konkursos, Niks šogad saņēma Brocēnu novada īpašo balvu “ Mēs ar tevi lepojamies”. 

Katru gadu Brocēnu vidusskolas skolēni gūst panākumus valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē, arī šis gads nav izņēmums, šogad 12. klases skolēnu Daces Preisas un Žaņa Grundmaņa (skolotāja Daiga Barančane)  pētnieciskais darbs augsti novērtēts - 3. godalgotā vieta valstī. Mēs varam būt gandarīti par Brocēnu vidusskolas meiteņu 5. -9. klašu kori, kurš ir piektais labākais koris Kurzemē (skolotāja Ināra Bērziņa). Nenoliedzami šie panākumi un uzvaras nevarētu būt bez skolotāju neatlaidīgā un pašaizliedzīgā ikdienas darba, kā arī skolēnu vecāku ikdienas atbalsta un rūpēm.

 Klātesošos uzrunāja un apsveikuma vārdus teica  Brocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Solvita Dūklava  un Izglītības darba speciāliste Inesa Role. Pateicības par sasniegto saņēma  skolēni, viņu skolotāji un vecāki. Paldies tika teikts arī novada skolu direktoriem  un vietniekiem, kas motivē, atbalsta  un iedrošina ne tikai  skolēnus, bet arī  skolotājus gūt panākumus.

Šogad klātesošos priecēja talantīgu, atraktīvu  mākslinieču trio Art- i-  Shock  temperamentīgie priekšnesumi-  patiess baudījums īsteniem mūzikas klausītājiem.

Izglītības nodaļa