Izglītība

Ekskursijas darba pasaules iepazīšanai

Pievienots: 07.02.2018

7.februārī Brocēnu vidusskolas skolēni devās karjeras izpētes ekskursijās
uz trīs dažādām vietām Saldū, lai iepazītu tur strādājošo darba
pasauli. SIA “Saldus maiznieks” notika nodarbība “Maizes cepēju noslēpumi”,
kuras laikā skolēni uzzināja par profesijām, kuras ir saistītas ar maizes cepšanas uzņēmumu, vairāk pievēršot uzmanību tieši maiznieka un konditora darbu specifikai. Skolēni arī praktiski iepazinās un izmēģināja maizes cepšanu, kā arī degustēja dažādus izstrādājumus, kurus ražo uzņēmumā. SIA “Saldus pārtikas kombināts” notika nodarbība “Kā top konfektes”, kuras laikā notika iepazīstināšana ar darbu konfekšu cehā, dažādu konditorejas izstrādājumu un tieši – konfekšu tapšanu. Skolēni uzzināja par saldumu ražotāja uzņēmuma darbu un ar to saistītām profesijām. Savukārt keramikas darbnīcā “Podnīca” nodarbībā “Podnieka darbs” skolēni iepazinās un uzzināja par podnieka darba specifiku, darba vietu, instrumentiem, nepieciešamajiem materiāliem, kā arī par keramiķa pieredzi un profesijas izvēles ceļu. Skolēni praktiski veica darbu ar mālu, radot paši savu izstrādājumu – pogu. Skolēniem patika praktiska darbošanās un iespēja redzēt uzņēmumu no iekšpuses, labāk saprotot, kāds tieši ir darbs, ko tur strādā. Nodarbības notika pasākuma “Profesiju nedēļa” ietvaros.
Pasākums notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Informāciju sagatavoja Inta Švaža,
Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants