Izglītība

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019”

Pievienots: 05.03.2019

„Mēs varam būt kā Dullie Daukas, par kuru ikviens brīnījās.

Bet tie apvāršņi nav nekas vairāk kā nošu līnijas.”

/G.Račs/

2019.gada 19.februārī notika ikgadējais Brocēnu novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, kura mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē. Konkurss tika veidots kā svētku koncerts, kurā katrs kolektīvs izpildīja 3 dziesmas.

Blīdenes pamatskolas 1.-4.klašu ansamblis un skolotāja Evelīna Cielava kopā strādā pirmo gadu. Par savu kolektīvu viņa saka tā: „Esam lustīgi, kustīgi, priecīgi un jautri!” Savukārt 6.-7.klašu ansambļa dalībniekus skolotāja Anitra Arājuma raksturo kā aktīvus, interesantus un dziedošus pusaudžus. 

Remtes pamatskolas 4.-7.klašu dziedātāji un skolotāja Irita Rasa visiem konkursa dalībniekiem novēl īsi un saprotami: „Labāk ļaudis padziedam, nevis niekus runājam!”

Gaiķu pamatskolas mūzikas skolotāja Antra Nadziņa stāsta, ka konkursā piedalās jau daudzus gadus, bet vienmēr viss sākas no jauna. Jauni dalībnieki, uztraukums par to, vai balsi nemocīs aizsmakums un klepus, jo februāris ir slimošanas mēnesis. Taču, neskatoties ne uz ko, skolotājai vienmēr izdodas piemeklēt interesantas dziesmas, pašai izveidot apdari un noturēties līmenī.

Brocēnu vidusskolas 9.-12.klašu dziedātājas raksturo jaunība, prieks, saulains smaids un laimīgas acis. Tik pastāvīgs un mainīgs ir šis kolektīvs! „Kas meitenes vieno un rada vēlēšanos muzicēt?” jūs jautāsiet.”Tā ir mīlestība uz Mūziku.” Skolotāja Ināra Bērziņa ar savām dziedātājām saņēma augstākās pakāpes diplomu un ceļazīmi uz konkursa 2.kārtu Talsos. Novēlēsim viņām veiksmi!

Aija Zakovska,

mūzikas skolotāja, MJ Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā koordinatore