Izglītība

Tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri I.Šuplinsku

Pievienots: 14.08.2019

Šodien Izglītības un zinātnes ministrijā Brocēnu novada pašvaldības priekšsēdētāja Solvita Dūklava, priekšsēdētājas vietnieks Ārijs Sproģis, Izglītības darba speciāliste Inesa Role, attīstības nodaļas projektu vadītāja Rudīte Muraševa un Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētāja Daila Frīdmane tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un citiem vispārējās izglītības nozares pārstāvjiem, lai pārrunātu  Brocēnu novada izglītības iestāžu darbību kontekstā ar kvalitatīvas izglītības pieejamību  izglītojamajiem. Tikšanās laikā apsprieda jautājumus par procesiem izglītības nozarē, kas nodrošinātu kvalitatīvu mācību programmu piedāvājumu pamatskolas un vidusskolas posmā.