Izglītība

Pieredzes apmaiņas brauciens

Pievienots: 05.11.2019

15. un 16. oktobrī Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji un viņu vietnieki kopā ar Izglītības un Attīstības nodaļas speciālistiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Baltinavas un Gulbenes novadu. Brauciena mērķis bija iepazīt, kā dzīvo un strādā cilvēki šajos novados, kādas ir uzņēmējdarbības perspektīvas, pakalpojumu pieejamība, iesaiste projektos, piederība savai kopienai. Skolu vadībai būtiski bija izzināt skolu pieredzi, pārejot uz kompetenču pieeju mācību saturā, kā skolas strādā ESF projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Par viesmīlīgu uzņemšanu Baltinavā, vismazākajā Latvijas novadā, gādāja Baltinavas vidusskolas direktors un pašvaldības deputāts Imants Slišāns. Apmeklējām Baltinavas vidusskolu, iepazināmies ar skolas pieredzi ceļā uz kompetenču izglītību un dalību ESF projektos. Sarunas izvērtās arī par gaidāmo teritoriālo reformu un novada turpmākajām izredzēm. Iepazinām ne tikai Baltinavas kultūrvēsturiskās vietas, bet arī viesojāmies pie lielākajiem darba devējiem novadā Riekstiņu – Amatnieku saimniecībā. Saimniecībā iekopti lauki 4000 ha platībā pašā Krievijas pierobežā, moderna saimniecība, vairāk kā 50 darbavietu. Bijām arī Punduru robežapsardzes nodaļā, kas arī ir viens no lielākajiem darba devējiem novadā. Iepriecināja latgaliskā vitalitāte, optimisms un viesmīlība. Litenē apmeklējām lielisku un neparastu uzņēmējdarbības paraugu - Aiņa Vorobjova pusdārgakmeņu darbnīcu, kurā no mūsu zemē atrastajiem akmeņiem top rotas un citi priekšmeti. Telpas ir pašvaldības īpašums, kas ilgus gadus netika izmantotas, līdz ar darbnīcas atklāšanu tās ir ieguvušas otro elpu. Otrajā dienā bijām Gulbenes novada Tirzas pamatskolā. Vērtīgs bija skolas direktores Svetlanas Ziepnieces stāstījums par skolas iesaistīšanos projektos, par īpašo pieeju bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšanā vispārējās pamatizglītības programmās, individuālas pieejas nodrošināšanā katram izglītojamajam. Tirzas pamatskola ir pārmaiņu skola, kuras pieredze un iestrādnes var noderēt arī kārtīgai lielpilsētas skolai. Sarunās ar skolotājiem gaišums un vieglums, tā vien šķiet, ka viņi dzīvi tver vieglāk par mums, kurzemniekiem. Iepazināmies ar uzņēmējdarbības iespējām Latvijas laukos, apmeklējot Gulbenes novada Stradu pagasta SIA Pakalnieši sieru ražotni, kur tiek ražots 28 dažādu veidu siers. Esam priecīgi par iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienā. Šādi pasākumi sniedz jaunas idejas un vērtīgu pieredzi.

Informāciju sagatavoja Izglītības nodaļa