Izglītība

Pateicība!

Pievienots: 13.03.2019

Izsakām pateicību Brocēnu uzņēmumam RESERV, un personīgi Artūram Andersonam un Ruslanam Bilcanam par dāvinājumu Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” bērniem-

Statīvu riteņu novietošanai !

Mēs par šo dāvanu esam ļoti priecīgi un lepojamies, ka mūsu novadā ir uzņēmēji, kas rūpējas par bērnu labklājību!

Paldies skolotājai Evitai Dešinai par ieguldīto darbu projekta realizēšanā!

Informāciju sagatavoja Daila Frīdmane,

PII “Mūsmājas” vadītāja