Izglītība

Olimpiskā diena PII „Varavīksne”

Pievienots: 01.10.2019

20. septembrī PII „Varavīksne” norisinājās Olimpiskā diena. Saulainajā rītā iestādes audzēkņi un darbinieki pulcējās sporta laukumā, lai piedalītos vienotā olimpiskā kompleksa vingrošanā.

Olimpiskās dienas devīze skanēja - „Nāc un vingrot sāc!” Olimpiskā diena turpinājās ar sporta skolotājas Renātes Grišānes sagatavotajām stafetēm

un kustību aktivitātēm, kur ikvienam bija iespēja parādīt veiklību un izveicību. Olimpiskās dienas mērķis nav noskaidrot ātrākos un stiprākos sportistus, bet radīt ikvienam interesi un

prieku iesaistoties sporta aktivitātēs. Ikdienā skolotājas audzēkņus ik rītu iesaista aktīvās rīta rosmēs, lai sagatavotos turpmākajām

dienas aktivitātēm. Noslēgumā katra grupa tika apbalvota par piedalīšanos Olimpiskajā dienā ar skanīgiem

aplausiem un diplomiem. Pozitīvās emocijas tika uzkrātas visai dienai!

Informāciju sagatavoja Ingera Neimane,

Brocēnu PII „Varavīksne” vadītājas

vietniece izglītības jomā